Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRattsø, Jørn
dc.contributor.authorMahlum, Martine Aune
dc.contributor.authorPettersen, Ida Røisgård
dc.date.accessioned2020-06-04T16:06:09Z
dc.date.available2020-06-04T16:06:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656860
dc.description.abstractI denne oppgaven ønsker vi å undersøke hvorvidt man kan finne effekter av infrastrukturendringer på regional vekst. For å forsøke å besvare dette har vi testet hvorvidt det er forskjeller i befolkningsveksten i regioner med og uten flyplass i Norge i perioden 1951 til 2017.Vi har benyttet oss av inndelingen i bo- og arbeidsmarkedsregioner fra 2013, for deretter å dele disse inn etter sentralitet. Dette med hensikt om å nærmere kunne beskrive eventuelle effekter og for å kartlegge hvorvidt de varierer mellom ulike typer regioner. Vi finner at effekten av tilstedeværelse av flyplasser er positivt signifikante på lang sikt for de mellomstore byregionene og småsenterregionene. På lang sikt finner vi også negativt signifikante effekter for småbyregioner og spredtbebygde regioner. På kort sikt finner vi kun signifikante effekter for de mellomstore byregionene. Dette kan tyde på at det kun er de mellomstore byregionene som opplevde en umiddelbar effekt av flyplassåpninger, mens tilstedeværelsen av flyplasser på sikt kan ha påvirket veksten i de resterende regionene gjennom agglomerasjonseffekter. Vi tror derfor at de effektene vi ser er avhengige av en regions forutsetninger og potensiale for vekst.
dc.description.abstractIn this thesis, we want to investigate whether it is possible to find effects on regional growth due to infrastructure investments. In the attempt of answering this, we have tested whether regions in Norway with and without airports have experienced differences in population growth over the period from 1951 to 2017. We use the grouping of regions from 2013 that is based on the patterns of where individuals live and work and the interaction between the two. Second, we consider the degree of how central these regions are, based on the number of services available. We find that the effect of airports is positive and significant for the regions of mid-sized cities and for the regions with only a small city center on a long term basis. We also find that this effect is negative and significant for small-sized cities and for the regions with no typical city center. On a short term basis, we can only find significant effects for mid-sized city regions. This could imply that only the mid-sized city regions experienced an immediate effect of airport openings, while the presence of airports on a long term might have impacted the remaining regions through agglomeration effects. We therefore believe that the effects depend on a region’s conditions and its potential for growth.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av flyplasser på regional vekst
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel