Show simple item record

dc.contributor.advisorOla Edvin Vie
dc.contributor.authorTina Cecilie Hauger
dc.date.accessioned2020-06-04T16:04:43Z
dc.date.available2020-06-04T16:04:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656791
dc.description.abstractInteressentledelse er ifølge mange forfattere i teorien noe av det aller viktigste som skal til for å lykkes med prosjekter, men stemmer dette i praksis? Etter en grundigere undersøkelse i form av intervjuer med ledelsen og ledende prosjektpersonell om hvordan de ser på interessenthåndtering i større og mindre prosjekter innenfor utbedring av vannmiljø, viser analysen at interessentledelse er viktig for å lykkes med prosjekter. Miljø og ”de nye” interessentene viser seg å være de viktigste interessentene som må kartlegges for å minimere risiko i prosjekter. Interessenter kan gå sammen i klynger og skape ekstra utfordringer i gjennomføring av prosjekter. Ved å være mer oppmerksomme på disse interessenttypene, kan prosjektene få kartlagt de interessentene som ikke er blant de vanligste som blir berørt av deres aktiviteter. Verdi av å gjennomføre interessenthåndtering kan være både positivt og negativt. I oppgaven viser det seg at verdien av interessentledelse er en kombinasjon av begge deler. På et prosjektgjennomføringsnivå hvor interessentledelse er en daglig aktivitet, bruker prosjekter en del ressurser på å identifisere og håndtere blant annet miljø og ”de nye” interessentene hvor det fra før ikke foreligger noen historikk. Interessentledelse er derfor stort sett en negativ verdi i selve gjennomføringen av prosjekter. På et ledelsesnivå viser det seg at interessentledelse har en positiv verdi ved at det bidrar til et positivt omdømme av organisasjonen dersom man lykkes med dette i prosjektene. Selv om interessentledelse i prosjekter kan fremstå som mindre viktig, viser den seg å spille en helt avgjørende rolle for god prosjektgjennomføring. Interessenthåndtering er på en måte en investering i relasjoner som kan bidra med smidig gjennomføring av de neste prosjektene, og skape en positiv opplevelse hos de berørte interessentene i fremtiden.
dc.description.abstractStakeholder management is according to several authors one of the most important things you can do to succeed with projects, but is this really true in real life? After doing a research by interviewing management and project management members about how they look at stakeholder management in smaller and lager projects within improvement of water supply, the analysis shows that stakeholder management is important for the success of projects. Environment and “the new ones” as stakeholders turns out to be the most important stakeholders that needs to be mapped in terms of reducing risk in projects. Stakeholders can go together in network and create extra challenges in the improvement of the project. By keep attention to these types of stakeholders, the projects can map those stakeholders who usually are not among the regular ones who are usually affected by the project activities. The value by doing stakeholder management can be both positive and negative. In this thesis, it turns out that the value of stakeholder management is a combination of both. On a project level, where stakeholder management is a daily activity, the projects are using resources on the process of identify stakeholders and manage them, specially stakeholders as environment and “the new ones”, where there are no previous history with them. Stakeholder management has therefore usually negative value in the improvement of the projects. On a management level, stakeholder management turns out to give a more positive value, because it can help to create a positive reputation of the organization, if stakeholder management is done properly in the projects. Although stakeholder management looks like a less important task, it turns out to play a crucial part in successful project management. Stakeholder management is a kind of investment in relationships which can help to perform projects in a smoother way, and help to create a positive experience among the affected stakeholders in the future.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdien av interessentledelse: - Når miljø og «de nye» interessentene må håndteres
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record