Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRød, Jan Ketilnb_NO
dc.contributor.authorStenvik, Kristine Nessetnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:26:01Z
dc.date.available2014-12-19T14:26:01Z
dc.date.created2012-08-01nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier542516nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265383
dc.description.abstractNorsk offentlig utgreiing (NOU 2010:10) har konstatert at klimaendringene vil bety høyere temperaturer og mer nedbør i fremtiden. For Trøndelag vil dette bety 20-25 % mer nedbør frem mot 2100. I urbane områder hvor store deler av arealet er dekket av bygg og asfalterte områder vil regnvannet kunne akkumuleres og føre til urban flom. For å finne svar på om det kan dannes nye flomveier, og om bygg kan bli skadet av nye flomveier i Trondheim, har det blitt laget en terrengmodell og hydrologisk nettverk i ArcGIS og ArcHydro basert på FKB data. Det har blitt gjennomført prosessering av terrengmodell, nettverk og egenskaper for å finne svar på problemstillingen. Resultatet av master tesen viser nye mulige flomveier på Byåsen i Trondheim, henholdsvis områder ved Sverresborg og Breidablikk, samt Flatåsen. Mange av funnene fra analysene viser samme funn i områder det allerede eksisterer elve- og bekkeløp, noe som tyder på at funnene i analysen er riktige. Det ble også foretatt befaring i felt hvor nye flomveier ble funnet i terrengmodellen. Resultatet fra befaringen konkluderer med at bygg sperrer noe av dreneringsveien og kan føre til en noe annerledes flomvei i det virkelige terrenget. Terrengmodellen som ble brukt i analysene inkluderte ikke bygg, som kan ha ført til resultater som viser en noe annerledes dreneringsvei enn det i virkeligheten ville vært. Analysene viser at det er flere bygg både ved nye flomveier og eksisterende elver som kan være utsatt for skader i forbindelse med flom. Ved georeferering av et bilde over bygg som ble skadet under regnflommen sommeren 2007 viser resultatene fra masteroppgaven nye flomveier i disse områdene, noe som tyder på at resultatene er riktige.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk instituttnb_NO
dc.titleUrban flom som konsekvens av klimaendringer: En GIS studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel