Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSetten, Gunhildnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:25:33Z
dc.date.available2014-12-19T14:25:33Z
dc.date.created2008-04-07nb_NO
dc.date.issued2002nb_NO
dc.identifier123952nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-5137-5nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265231
dc.description.abstractTiltagende miljøproblemer som resultat av et stadig mer intensivt drevet jordbruk går som en rød tråd gjennom den norske agrare etterkrigshistorien. Identifiseringen av miljøproblemene har ledet fram til grunnleggende endringer i norsk landbrukspolitikk. Særlig har det i løpet av de siste 25 årene tvunget seg fram et økende fokus på natur-, landskaps- og bredere miljøverdier knyttet til landbruksnæringen. Denne ideologiske dreiningen har hatt konsekvenser for bønders gårdsdrift. En sentral utfordring i denne avhandlingen er å kaste lys over hvordan politisk-ideologiske endringer påvirker, ikke bare bønders praksis i gårdsdriften, men også deres oppfatninger av natur og landskap som grunnlag for praksis. Empirisk retter denne avhandlingen seg mot hvordan et utvalg bønder i tre kommuner på Jæren i Rogaland tenker om, produserer og tar stilling til den natur og det landskap som de forvalter innenfor rammene av endrede landbruks og miljøpolitiske føringer.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.titleBonden og landskapet. Historier om natursyn, praksis og moral i det jærske landskapetnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk instituttnb_NO
dc.description.degreedr.polit.nb_NO
dc.description.degreedr.polit.en_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel