Show simple item record

dc.contributor.advisorIversen, Annenb_NO
dc.contributor.authorLyngstadås, Hakimnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:25:03Z
dc.date.available2014-12-19T14:25:03Z
dc.date.created2010-12-16nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier378821nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265085
dc.description.abstractLedelseforskningen har lenge prøvd å avklare hva som kjennetegner innholdet i god/dårlig (mellom)ledelse, og gjennom dette avklare hvem som bør/skal gjøre hva mot hvem. Dette har imidlertid gitt flere spørsmål enn svar. Denne studien benytter relasjonell konstruksjonisme for å studere og gi en økt forståelse av mellomledelse. formålet er tredelt ved å 1) studere hvordan deltagerne i studien konstruerer en forståelse av sin subjektposisjon som mellomleder, 2) gi en alternativ teoretisk begrepforståelse av mellomledelse, samt peke på hvordan den teoretiske forståelsen gir 3) mulige praktiske implikasjoner for utøvelse av mellomledelse. Jeg har benyttet narrativ intervjumetode, og foretatt et strategisk utvalg på 7 deltagere. Videre har jeg benyttet en kombinasjon av diskursanalyse og grounded theory som analysemetode. Analysene viser at deltagerne oppnår forståelse av sine subjektposisjoner som mellomledere i i vekselsvirkningen mellom grensekonstruksjoner og ulike orienterende tema i jobbhverdagen. Dette betyr at hva som utgjør innholdet i mellomledelse, og hvem som utøver mellomledelse er en lokal-konstruksjon som (re)forhandles kontinuerlig innenfor den enkelte organisasjon og arbeidsgruppe. Dette skaper forventninger om ledelse-diskurser som må utføres for å oppnå de bestemte subjektposisjoner. Dette gir følgende definisjon og forståelse av mellomledelse: Det er en lokal-konstruksjon som skaper forventninger om diskurser, og som anses for å være meningsbærende diskurser om mellomledelse blant en definert arbeidsgruppe. I en slik relasjonell forståelse av mellomledelse, gir de praktiske implikasjoner for utøvelsen av mellomledelse en kontinuerlig refleksivitet rundt det konstruerte innholdet i mellomledelse. Det kan også bidra til en bevisstgjøring rundt de uformelle prosesser i konstruksjonen og utøvelsen av mellomledelse, og inviterte uformelle jobbrelasjoner til å delta med mellomledelse-diskurser, noe som impliserer et større fokus på det relasjonelle ansvaret for å lede hverandre i arbeidsgruppene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title"Jeg er ikke typisk mellomleder, jeg bryr meg jo om folk.": En kvalitativ studie om hvordan mellomledere konstruerer forståelse av sin lederposisjon.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record