Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAsheim, Harald Arne
dc.contributor.authorKing, Alexander Taranger
dc.date.accessioned2020-03-21T17:00:18Z
dc.date.available2020-03-21T17:00:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647948
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker effekten av usikkerhet i et lite Nordsjøfelt på om det er økonomisk forsvarlig å bygge det ut basert på produksjon, utvinningsgrad og endelig nåverdi (NPV) og internrente (IRR). To usikkerhetsfaktorer blir betraktet i denne oppgaven: statisk usikkerhet forbundet med opprinnelig oljereserver (IOIP) og dynamisk usikkerhet, som er forbundet med intern kommunikasjonen innad i reservoaret. Kombinert usikkerhet av reservoar parameterne net-to-gross, porøsitet og oljemetning blir beregnet ved bruk av Monte Carlo simuleringer. Et utvalg av tre tilfeller som representerer lave (P90), middels (P50) og høye (P10) forekomster blir forbundet med tre tilfeller av utvinningsgrad; 20\%, 30\% og 40\% som gir totalt ni ulike realisasjoner av hvordan og hvor mye reservoaret kan produsere. En modell blir satt opp ved bruk av MBAL og PROSPER programvare for å simulere produksjon fra feltet med begrenset tilgang på informasjon og data tilgjengelig på forhånd. En økonomisk studie blir deretter foretatt på de ni realisasjonene for å fastsette NPV- og IRR-verdier både før og etter skatt. Økonomisk risiko blir undersøkt, der risiko er definert som avvik fra NPV-verdien til realisasjonen som er mest sannsynlig, med P50/30\% utvinningsgrad. Studien fant ut at utbyggingsforslaget er positiv før-skatt i 8 av de 9 undersøkte realisasjonene og at i kun 1 tilfelle er det en liten netto-negativ avkastning på investeringen. I de andre realisasjonene er det mulighet for en beskjeden positiv avkastning, gitt antagelsene som er blitt gjort. Dermed kan dette utbyggingsforslaget potensielt bli vurdert som attraktivt. Videre undersøkelser for å undersøke den økonomiske levedyktigheten av prosjektet anbefales.
dc.description.abstractThis study investigates the effect of subsurface uncertainty within a small North Sea oil reservoir on the economic attractiveness of development as measured by production and reserve recovery, and ultimately by the Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR). Two factors of uncertainty are considered in this study; the static uncertainty of the initial oil in place and the dynamic uncertainty of reservoir connectivity. The compounded uncertainty of reservoir parameters net-to-gross, porosity and oil saturation is calculated by applying Monte Carlo Simulations. A range of three cases representing low (P90), medium (P50) and high (P10) values for initial oil in place is run against a range of three cases of recovery factors; 20\%, 30\% and 40\% to couple the static and dynamic uncertainty for a total of nine subsurface realisations. A model is constructed using MBAL and PROSPER software to simulate production from the field using limited data and information on the field. An economic analysis is performed on the nine subsurface realisations to determine the NPV and IRR values for a pre- and post-tax evaluation of economic risk. The economic risk is defined as the deviation of NPV from the most likely realisation defined by the P50/30\% recovery factor. The study finds that the development proposal is positive pre-tax for 8 of 9 investigated realisations, with only 1 realisation yielding a small net negative return on investment. The other realisations yield modest positive returns on investments, hence the development could be considered given the assumptions made. Futher efforts to investigate the economic viability of the project are recommended.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe effects of subsurface uncertainty on economic risk when developing the Mackerel satellite field in the North Sea
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel