Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMeidell, Mette
dc.contributor.authorGrimsrud, Anita
dc.date.accessioned2020-03-05T15:01:42Z
dc.date.available2020-03-05T15:01:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645630
dc.description.abstractSamarbeid mellom hjemmet og skolen har en positiv betydning for elever på mange områder. Forskning viser imidlertid at foreldre involverer seg ulikt, og at det er mødre som involverer seg mest. Temaet for denne masteroppgaven er fedres involvering i hjem-skole-samarbeidet. Min forskningsinteresse har vært rettet mot spørsmålene om hvorfor det er ujevn fordeling mellom mødre og fedres involvering i skolen, forhold i hjemmet og i skolen som kan ha betydning for involveringen fra fedre i hjem-skole-samarbeidet, og hvordan skoleledelsen kan tilrettelegge for å styrke samarbeidet med fedre. Problemstillingen er: Hvilke forhold kan ha betydning for involveringen fra fedre i hjem-skole-samarbeidet, og hvordan kan skoleledelsen tilrettelegge for fedres involvering? Metodisk tilnærming er kvalitativ. Mitt empiriske materiale består av to gruppeintervju og tre individuelle intervju med foreldre. Jeg tok utgangspunkt i en empiribasert teoriutvikling, som dreide som om at jeg på grunnlag av mine refleksjoner over dataene utviklet teori. Som utgangspunkt presenterer jeg forskning som avklarer og nyanserer begrepene hjem-skole-samarbeid og involvering. Deretter trekker jeg fram aspekter ved transformasjonsledelse som jeg mener er den organisasjonsteorien som best belyser noen tilnærmingsmåter skoleledelsen kan ha for å styrke involveringen fra fedre. Jeg har også trukket inn forskningsarbeider som kan gripe organisasjonens kontekst, det vil si hjemmet. Studien viser først at hjem-relaterte forhold hører inn i transformasjonsledelse i skolen, fordi måten skoleledelsen tilrettelegger på gjennom en slik tilnærming kan ha betydning for fedres involvering i hjem-skole-samarbeidet. Deretter viser den at involveringen fra fedre i hjem-skole-samarbeidet ser ut til å være et område som henger etter i likestillingen. Videre viser resultatene at mødres portvaktrolle kan være til stede i mange familier. Til slutt viser studien at konsekvensen av tradisjonell arbeidsdeling og mødres portvaktrolle, kan være at fedre blir mer usikre på rollen sin i hjem-skole-samarbeidet. Studien viser også hvordan skoleledelsen kan tilrettelegge for involvering fra fedre ved å bruke noen aspekter ved transformasjonsledelse.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMor tar skolen, far tar fotball? Om skoleledelsens tilrettelegging for involvering fra fedre
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel