Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIversen, Ann-Charlotte
dc.contributor.advisorAcharya, Ganesh
dc.contributor.advisorBjørge, Line
dc.contributor.authorMundal, Siv Boon
dc.date.accessioned2020-03-03T15:27:17Z
dc.date.available2020-03-03T15:27:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-326-4391-2
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645039
dc.description.abstractSykdomsprosesser i decidua ved svangerskapsforgiftning og føtal veksthemming Morkaken består av en maternell del som utvikles fra livmorveggen (decidua) og en føtal del som er bygget opp av fosterceller (placenta). Spesialiserte fosterceller invaderer decidua tidlig i svangerskapet og tilpasser spiralarteriene i livmorveggen for å sikre tilstrekkelig blodtilførsel til morkaken gjennom svangerskapet. Decidua og placenta representerer overgangssonen hvor mors celler kommuniserer direkte med fosterets celler. Svangerskapsforgiftning er en alvorlig betennelsestilstand som kjennetegnes ved forhøyet blodtrykk og protein i urinen etter 20. svangerskapsuke. Svangerskapsforgiftning og føtal veksthemming, hvor fosteret ikke oppnår sitt vekstpotensial, kan oppstå både samtidig og separat. Begge tilstandene forårsakes av ufullstendig omdanning av spiralarteriene og redusert blodtilførsel, og resulterer i stress i morkaken, hovedsakelig i form av oksidativt stress og endoplasmatisk retikulum (ER) stress. Overgangssonen mellom mor og foster i decidua har vært lite studert. Formålet med dette arbeidet var å identifisere sykdomsprosesser i denne overgangssonen ved bruk av molekylære verktøy for å karakterisere genuttrykk og stressresponser i svangerskap med svangerskapsforgiftning og/eller føtal veksthemming. Decidua-vev samlet inn under planlagte keisersnitt ved St. Olavs hospital og Haukeland universitetssykehus fra normale svangerskap og svangerskap med svangerskapsforgiftning og/eller føtal veksthemming ble undersøkt og sammenlignet. Det ble identifisert 455 ulikt uttrykte gener og syv reaksjonsveier i decidua som var assosiert med svangerskapsforgiftning. De syv reaksjonsveiene inkluderte kjente sykdomsprosesser som regulering av immunsystemet (tryptofan-metabolisme), invasjon av fosterceller (notchsignalering), ER stress og Nrf2-mediert oksidativ stressrespons. Videre analyser identifiserte for første gang forhøyet ER stress i decidua ved svangerskap med føtal veksthemming med eller uten svangerskapsforgiftning, men ikke ved svangerskapsforgiftning uten føtal veksthemming. Videre ble det påvist forhøyet oksidativt stress i decidua ved svangerskapsforgiftning med og uten føtal veksthemming og at den oksidative stressresponsen var ulik i de to sykdomsgruppene. Det ble avslørt redusert aktivering av transkripsjonsfaktoren Nrf2 som regulerer oksidativt stress ved svangerskapsforgiftning, men kun ved normal fostervekst. Dette indikerer at en balansert oksidativ stressrespons i decidua kan være fordelaktig for fosteret. Denne forskningen har bidratt til å identifisere sentrale sykdomsprosesser i decidua ved svangerskapsforgiftning. Videre har den bidratt til ny kunnskap om at svangerskapsforgiftning med og uten føtal veksthemming opptrer som separate sykdomstilstander.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2020:11
dc.titlePathological processes in the uterine wall decidua in preeclampsia and fetal growth restrictionnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750nb_NO
dc.description.localcodeDigital full text not availablenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel