Show simple item record

dc.contributor.authorSaunes, Maritnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:22:51Z
dc.date.available2014-12-19T14:22:51Z
dc.date.created2012-08-07nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier543555nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3545-7 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3546-4 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264496
dc.description.abstractEksem hos barn og ungdom - PACT og Ung-HUNT Atopisk eksem er en av de vanligst forekommende inflammatoriske hudlidelser i den generelle befolkning, og opp mot 25% av alle barn i den vestlige verden er rammet. Sykdommen medfører betydelig reduksjon i livskvalitet, og utgjør også en stor sosioøkonomisk belastning for barna og deres familier. Epidemiologisk studier omkring atopisk eksem er viktig for å undersøke risikofaktorer for utvikling av sykdom, samt studere effekten av spesifikke intervensjonstiltak. Atopisk eksem forårsakes av en kompleks interaksjon mellom gener (arv) og miljø, og er assosiert med andre allergiske lidelser som astma og høysnue. Den atopiske marsjen er et begrep som brukes for å beskrive den gradvise utviklingen av allergiske lidelser, eksem starter i tidlig barndom og etterfølges så av astma og høysnue noe senere. I denne avhandlingen har vi brukt data fra to store befolkningsundersøkelser i Midt-Norge, The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study og Ung-HUNT 1. Vi har studert forekomst, alvorlighetsgrad, arv og den atopiske marsj hos barn (PACT) og assosiasjon mellom eksem og symptomer relatert til mental helse hos ungdommer (Ung-HUNT1). I den første studien ble et tilfeldig utvalg av 390 2-åringer tilhørende kontroll kohorten i PACT innkalt til klinisk undersøkelse. Vi fant at forekomsten av eksem i denne aldersgruppen var relativt høy, 16.5%, men mer enn to tredjedeler av barna hadde lett/mild grad av eksem. Data fra både kontroll kohorten og intervensjonskohorten i PACT ble brukt for å studere om eksem rapportert ved alder 2 år følger en maternell eller en paternell nedarvingslinje. Informasjon innhentet ved alder 6 uker ble sammenlignet med informasjon innhentet ved alder 1 år. Eksem hos både mor og far var assosiert med eksem hos barnet, og vi fant ingen holdepunkt for at arvegangen fulgte kun en av foreldrene. Eksem hos søsken var imidlertid kun assosiert med eksem når informasjonen ble rapportert ved alder 1 år. Vi brukte data fra kontroll kohorten i PACT for å studere den atopiske marsj. Helsedata ble rapportert da barnet var 2 og 6 år. På tross av at de fleste tilfeller av eksem i en generell populasjon er milde, fant vi at barn med eksem ved alder 2 år hadde en økt risiko for å rapportere astma ved alder 6 år sammenlignet med barn uten eksem ved alder 2 år. I den siste studien brukte vi data fra Ung-HUNT1. Vi studerte symptomer relatert til mental helse hos ungdommer med eksem. Vi sammenlignet eksem med andre kroniske plager som hodepine og nakke/skulder smerter, og fant at alle var assosiert med økt risiko for mental ”distress”. For ungdommer med eksem var imidlertid denne assosiasjonen sterkere for gutter enn hos jenter.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:131nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 548nb_NO
dc.relation.haspartSmidesang, Ingeborg; Saunes, Marit; Storrø, Ola; Øien, Torbjørn; Holmen, Turid Lingaas; Johnsen, Roar; Henriksen, Anne Hildur. Atopic dermatitis among 2-year olds; high prevalence, but predominantly mild disease--the PACT study, Norway.. Pediatric dermatology. (ISSN 0736-8046). 25(1): 13-18, 2008. <a href='http://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1470.2007.00574.x'>10.1111/j.1525-1470.2007.00574.x</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18304146'>18304146</a>.nb_NO
dc.relation.haspartSaunes, Marit; Øien, Torbjørn; Storrø, Ola; Johnsen, Roar. Family eczema-history in 2-year-olds with eczema; a prospective, population-based study. The PACT-study, Norway.. BMC dermatology. (ISSN 1471-5945). 11: 11, 2011. <a href='http://dx.doi.org/10.1186/1471-5945-11-11'>10.1186/1471-5945-11-11</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21599876'>21599876</a>.nb_NO
dc.relation.haspartSaunes, M.; Øien, T.; Dotterud, CK; Romundstad, PR; Storrø, O; Holmen, TL; Johnsen, R.. Early eczema and the risk of childhood asthma; a prospective, population-based study. .nb_NO
dc.relation.haspartSaunes, M; Smidesang, I; Holmen, T L; Johnsen, R. Atopic dermatitis in adolescent boys is associated with greater psychological morbidity compared with girls of the same age. British Journal of Dermatology. (ISSN 0007-0963). 156(2): 283-8, 2007. <a href='http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2133.2006.07688.x'>10.1111/j.1365-2133.2006.07688.x</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17223868'>17223868</a>.nb_NO
dc.titleEczema in children and adolescents – epidemiology, course and impact: The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study Young-HUNT 1995-97nb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinnb_NO
dc.description.degreePhD i samfunnsmedisinnb_NO
dc.description.degreePhD in Community Medicineen_GB


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record