Show simple item record

dc.contributor.authorNjåstad, Magne
dc.date.accessioned2020-02-27T09:09:51Z
dc.date.available2020-02-27T09:09:51Z
dc.date.created2019-12-23T10:19:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCollegium Medievale. 2019, 32 (2), 59-76.nb_NO
dc.identifier.issn0801-9282
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2644100
dc.description.abstractTema for denne artikkelen er konflikter og konfliktløsning mellom øvrighet og lo¬kalsamfunn i senmiddelalderen, med hovedvekt på norske forhold. Artikkelen vil konsentrere seg om tre punkter: årsaker, forløp og løsninger på konflikter. Ut fra dette vil det være grunn til å reflektere rundt mønstre for konfliktforløp og politisk kultur med utgangspunkt i begrepene «ritual», «gjensidighet» og «tillit». En hypotese vil være at kombinasjonen av faste mønstre for konfliktforløp og -håndtering og en økt folkelig skriftlighet bidrar til å skape en politisk kultur som binder sammen øvrighet og undersåtter i en gjensidig akseptert politisk kommunikasjon. Årsaker: Innenfor den norske historiografiske tradisjonen har konflikter mellom øvrighet og lokalsamfunn ofte vært grunngitt i økt økonomisk press eller øvrighetens manglende respekt for norsk lov og sedvane, eventuelt en kombinasjon. Dette er en variant av et generelt europeisk bilde, der økonomiske pålegg og/eller embetsmisbruk har vært viktige drivkrefter for sosial og politisk uro. Forløp: Veldig grovt kan vi si at eskalering er innom noen relativt faste stadier: For det første vil de lovlige måtene, da først og fremst supplikker, være et innledende stadium. Konflikter kan løses allerede på dette punktet i prosessen. Ulovlighetene tok forskjellige former, fra nekting til åpne og voldelige opprør, og hvordan disse kan sies å være en del av en politisk kultur som deles av øvrighet og undersåtter, selv om den tidvis omfatter tilsynelatende store mengder vold og ulovligheter. Løsning: Den siste, og viktigste, fasen er oppgjøret i etterkant. Her skulle gjensidig tillit gjenopprettes, og etter beste evne skulle også bruddet på gjensidigheten forklares, eller kanskje rettere sagt, bortforklares. Et viktig element ved et oppgjør, som gjerne tok form av et rettslig oppgjør, er at noen måtte få ansvaret for at gjensidigheten hadde brutt sammen.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherKulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslonb_NO
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.titleKonflikter, konfliktmønstre og skriftlighetnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber59-76nb_NO
dc.source.volume32nb_NO
dc.source.journalCollegium Medievalenb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.cristin1763733
dc.description.localcodeOpen Access CC-BY-SAnb_NO
cristin.unitcode194,62,65,0
cristin.unitnameInstitutt for historiske studier
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal