Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFløvig, John Chr.nb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:21:41Z
dc.date.available2014-12-19T14:21:41Z
dc.date.created2012-07-12nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier540853nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3543-3nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264155
dc.description.abstractForekomst og effekter av rusmidler og psykoaktive medikamenter uken før innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling Det er økt hyppighet av ruslidelser hos personer som også har andre psykiske lidelser. Manglende bruk av foreskrevne medisiner er vanlig ved de fleste sykdommer og er en vanlig grunn til tilbakefall. Vi ønsket å finne ut hvor mange pasienter som bruker rusmidler og hvor mange som ikke har tatt medisin som foreskrevet før akutte innleggelser i psykiatrisk sykehus. Videre ønsket vi å finne ut hva bruk av rusmidler hadde å si for det videre forløpet etter innleggelse. Denne undersøkelsen inkluderer 227 fortløpende innleggelser på akuttpostene på Østmarka psykiatriske avdeling i Trondheim. Pasientene ble spurt om bruk av rusmidler og medisiner siste uke før innleggelsen. Det ble også bedt om urinprøver for å bekrefte opplysninger om bruk av rusmidler før innleggelse. Ved 31,7 % av innleggelsene hadde pasientene en ruslidelse. Pasienten hadde brukt et rusmiddel eller en medisin som kan misbrukes den siste uken før innleggelse ved 81,9 % av innleggelsene. Flere menn hadde brukt alkohol, cannabis eller stimulanter (for eksempel amfetamin) mens flere kvinner hadde brukt et benzodiazepin (for eksempel Vival eller Sobril). 50 % av mennene og 16 % av kvinnene hadde en ruslidelse. Ved 39 % av innleggelsene hadde pasienten brukt foreskrevet benzodiazepin, ved 13 % var det brukt benzodiazepiner uten at det var foreskrevet av lege og ved 48 % av innleggelsene var det ikke brukt benzodiazepin før innleggelse. 81,6 av pasientene som brukte medisin for psykisk lidelse hadde brukt minst 75 % av foreskreven medisin uken før innleggelse. Blant de få pasientene som hadde brukt for lite medisin var det vanligere med ruslidelse. Bruk av benzodiazepiner hadde sammenheng med hyppigere bruk av medisiner mot depresjon. En stor andel av pasienter med psykose eller affektive lidelser (depresjon eller mani) hadde ikke fått tilbud om adekvat medikamentell behandling før innleggelse. Pasienter med ruslidelse hadde mindre symptomer ved innleggelse, raskere bedring i funksjon og symptomer, kortere opphold i intensivavsnitt og kortere innleggelse i sykehuset enn pasienter uten ruslidelse.nb_NO
dc.description.abstractThe psychiatric acute departments and intensive units are serving patients with a multitude of psychiatric conditions. Patients in these settings present in severe crises complicated by substance use, somatic disorders and multiple Axis I psychiatric diagnoses. Patients with behavioural dyscontrol or excessive psychiatric symptoms are admitted to Psychiatric Intensive Care Units (PICUs). The acute departments are supposed to give fast and relevant examinations, provide necessary immediate therapy, control patients’ challenging behaviours and offer the treatment and care in an environment that ensures the patients’ recovery in a way that is satisfactory for the patients, the staff and the general society. There has been a lack of evidence base and theoretical underpinning of the treatment in psychiatric acute departments and PICUs. Use of psychoactive substances among patients is one of the most frequent clinical problems in these settings. The consequences of the co-occurring substance use are challenging regarding diagnosis, clinical management and immediate treatment of the patients. Substance use can interfere with the expression and resolution of symptoms, induce or influence acute behavioural changes, effect treatment outcome and costs and influence medication adherence. Use of psychoactive substances at admittance is further complicated by benzodiazepines which in some situations are a safe first line treatment and in other situations the cause of the acute psychiatric condition. The aim of this thesis is to find the frequency and effect of substance use in the week before acute admission to a Norwegian acute psychiatric department and PICU. The current thesis is based on two sets of data from 227 and 118 consecutive admissions to the acute department and PICU at St. Olavs University Hospital, Trondheim, Norway. The thesis has the following main conclusions: In 81.9% of the 227 admissions the patient had used alcohol, drugs, benzodiazepines, hypnotics, opiates or stimulants prior to admittance. In 31.7% of the admissions the patients had a substance use disorder (ICD-10, F10-19). In 227 consecutive admissions there was legal use of benzodiazepines before admittance in 39%, illegal use in 13% and no use in 48%. Patients with legal use of benzodiazepines were older, used more often antidepressants and a higher number of prescribed psychoactive medications. Illegal users of benzodiazepines more often used other illegal substances, were evaluated as clinically affected by a substance at admittance and were diagnosed with a substance use disorder. Among the 227 admissions 158 were on prescribed psychoactive medication. In 129 of the 158 admissions the patient had taken at least 75 % of the medication in the week before admittance. Five of the 15 patients using less than 50% of the medication had a substance use disorder (Fisher’s exact test p<0.01). In PICUs substance use is associated with favourable outcomes compared to patients not using substances. Substance use patients had less psychiatric symptoms at admittance and showed a faster symptom reduction, more favourable and faster improvement of function. Patients with substance use disorders had shorter stays both in PICUs and in hospital.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:130nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 545nb_NO
dc.titleFrequency and Effect of Substances and Psychoactive Medications the Week Before Admission to an Acute Psychiatric Departmentnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.description.degreePhD i nevrovitenskapnb_NO
dc.description.degreePhD in Neuroscienceen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel