Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønseth, Christin
dc.date.accessioned2020-02-10T08:50:57Z
dc.date.available2020-02-10T08:50:57Z
dc.date.created2019-09-20T09:48:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 2019, 13 (1), 62-82.nb_NO
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640585
dc.description.abstractStore utdanningsreformer kan ha mange uintenderte resultater til tross for at reformenes retorikk synliggjør velgjørende og overbevisende incentiver, samt tilsynelatende god styring og kontroll. I denne artikkelen belyses politikkutforming gjennom implementering av tre store utdanningsreformer: Reform 94, Kompetansereformen og Kunnskapsløftet. Med bakgrunn i teori om sosial konstruksjon, gjennomgang av evalueringsrapporter, aktuelle internasjonale rapporter og relevant forskningslitteratur, identifiseres en rekke gap mellom intensjoner og resultater når det gjelder voksnes læring. Artikkelen diskuterer hvorvidt disse gapene kan forklares ut ifra selve politikkutformingen. Politikkutformingen relatert til de aktuelle reformene er konstruert gjennom en diskursiv praksis der det balanseres mellom ulike hensyn og verdier, som veves sammen med et fragmentert og til dels manglende kunnskapsgrunnlag. Retorikken og de vage formuleringene kamuflerer i tillegg en del kritiske punkter mellom vitenskap og politikk, der vitenskapelige kunnskapsfragmenter konstrueres inn i en evidensbasert politikkutforming.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherCappelen Damm Akademisknb_NO
dc.titleUtdanningsreformer og voksnes læring. Gap mellom intensjoner og resultater når ideologi og politikk fyller kunnskapshullene.nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber62-82nb_NO
dc.source.volume13nb_NO
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksisnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/up.v13.1837
dc.identifier.cristin1727042
dc.description.localcodeOpphavsrett (c) 2019 Christin Tønseth. Åpen tilgang CC-BY-NCnb_NO
cristin.unitcode194,67,70,0
cristin.unitnameInstitutt for pedagogikk og livslang læring
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel