Show simple item record

dc.contributor.authorAamodt, Anne Hegenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:21:17Z
dc.date.available2014-12-19T14:21:17Z
dc.date.created2009-03-12nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier207625nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-6017-6 (printed version)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264019
dc.description.abstract  Både migrene og annen type hodepine forekommer hyppig i befolkningen og er årsak til betydelig sykelighet og helseutgifter. Kunnskap om sykdommer og andre faktorer som påvirker forekomst av hodepine kan bidra til økt innsikt i sykdomsmekanismene ved hodepine, og er nødvendig for å kunne forebygge og behandle hodepine i best mulig grad. Formålet med denne avhandlingen var å studere forekomsten av migrene og annen hodepine i relasjon til røyking, alkoholforbruk, mage-/tarmplager, luftveisplager og diabetes samt blodprosent (hemoglobin) og jernlagre (ferritin). Dataene ble samlet inn gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag fylke i 1995-97 der studiedeltakerne svarte på spørreskjema, gjennomgikk en klinisk undersøkelse og fikk tatt blodprøver. Hovedfunnene i avhandlingen: 1. Kvinner med lave hemoglobinverdier hadde sjeldnere hodepine enn personer med høyere verdier. Det var ingen sammenheng mellom hodepine og ferritinverdier. 2. Både migrene og annen type hodepine var mer enn dobbelt så vanlig hos personer med mage-/tarmplager (halsbrann/sure oppstøt, diaré, treg mage eller kvalme) i forhold til dem uten slike plager. Sammenhengen var sterkest hos dem med kronisk hodepine. 3. Det var høyere forekomst av hodepine blant røykere enn ikke-røykere, spesielt hos personer yngre enn 40 år. Personer som hadde røyket tidligere hadde også mer hodepine enn dem som aldri hadde røyket. Til tross for at det var en tendens til lavere forekomst av migrene ved økende alkoholforbruk, hadde personer med overforbruk av alkohol hyppigere kronisk hodepine. 4. Hodepine var halvannen gang hyppigere hos personer med astma, høysnue og kronisk bronkitt sammenlignet med dem uten luftveisplager. Styrken på sammenhengene var først og fremst avhengig av frekvensen av hodepine og ikke typen hodepine. 5. Både type 1 og type 2 diabetes var forbundet med lavere forekomst av migrene. Det var ingen sammenheng mellom diabetes og annen type hodepine. Det var ikke holdepunkter for at jernmangel, verken med eller uten anemi, er forbundet med hodepine. Den sterke sammenhengen mellom hodepine og mage-/tarmplager i denne studien reiser spørsmål om mulige felles sykdomsmekanismer som gjør hodepinepasienter mer utsatt for slike plager. Årsaken til sammenhengen mellom røyking og hodepine er ukjent. Tobakksrøyken inneholder flere stoffer som kan bidra til hodepine, men en alternativ forklaring kan være at røyking demper stress ved hodepine. Den observerte negative sammenhengen mellom migrene og alkoholforbruk skyldes sannsynligvis alkoholens tendens til å utløse hodepine; at personer med migrene unngår alkohol for å ikke utløse hodepine. Det er fortsatt ukjent om det er en årsaksmessig sammenheng mellom hodepine og allergi-/luftveisplager, men resultatene understreker betydningen av å ta ekstra hensyn til andre sykdommer blant personer med hyppig hodepine. Årsaken til den lave forekomsten av migrene ved diabetes er ukjent, men kan være relatert til sykdomsforandringer i nerver og kar hos personer med diabetes.            nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 332nb_NO
dc.titleComorbidity of headache and migraine in the Nord-Trøndelag Health Study 1995-97nb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.description.degreePhD i nevrovitenskapnb_NO
dc.description.degreePhD in Neuroscienceen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record