Show simple item record

dc.contributor.advisorStøvneng, Jon Andreas
dc.contributor.authorMoreno, Sebastian Schoder
dc.date.accessioned2020-02-05T15:00:28Z
dc.date.available2020-02-05T15:00:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2639897
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er kraftsystemet studert ved bruke det kanoniske ensem-blet fra statistisk mekanikk. Relativt nye fremskritt lar oss inkludere dynamikkeni kontinuerlige tilstandsvariabler som modellerer av/p ̊a status i transmisjonsliner iet system styrt svingeligningen. Det viser seg at denne modellen kan beskrives aven Hamiltonian-aktig energifunksjon. Ved bruke energifunksjonen kan vi evalueresystemet fra et energetisk synspunkt, noe som muliggjr bruken av det kanoniskeensemblet. Noen av resultatene er enkle tolke og gir mening, mens andre ikke.Endringer i energifunksjonen som fasiliterer arbeidet fra et energetisk standpunkter foresl ̊att og utprøvd. Resultaten av arbeidet er positive, men gir ikke grunnlagfor konkludere om en statistisk mekanisk tilnrming er nyttig eller ei.
dc.description.abstractIn this thesis the power system is studied using the canonical ensemble from sta-tistical mechanics. Relatively new developments allow us to include in a swingequation model the dynamics of continuous state variables modeling the on-offstatus of transmission lines. It turns out that this model can be described by aHamiltonian-like energy function. Using the energy function we can evaluate thesystem from an energetic viewpoint, making the application of the canonical en-semble possible. Some of the results give clear meaning and are easily interpreted,while other parts less so. Changes to the energy function to make it easier towork with from an energetic viewpoint are proposed and tested. The results of thiswork are positive, but inconclusive in determining the usefulness of a statisticalmechanical approach.en
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleStatistisk Mekaniske Tilnærminger til Analyse av Blackouts
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record