Show simple item record

dc.contributor.advisorPreisig, Heinz A.
dc.contributor.authorRasmussen, Julie Kristine Bonnevie
dc.date.accessioned2020-02-03T15:00:54Z
dc.date.available2020-02-03T15:00:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2639415
dc.description.abstractRaman-spektroskopi gir informasjon om molekylære vibrasjoner som kan brukes til å identifisere og kvantifisere bestanddelene av ulike materialer. Metoden er imidlertid svært følsom ovenfor kraftig støy. En konsekvens av dette er at Raman-spektroskopi ofte bruker ikke-trivielle pre-prosesseringens steg for å oppnå gode resultater. Denne masteroppgaven undersøker hvordan pre-prosessering av Raman spektra kan bidra til å forbedre evnen til å predikere mer nøyaktig kvantitativ informasjon. En pre-prosessering metode, som ikke tidligere har vært anvendt innen Raman spektroskopi, har blitt foreslått. Denne metoden bruker "spline type modulerende funksjoner", som hovedsakelig fungerer som filtre for å pre-prosessere Raman-spektra. Modulerende funksjoner med ulike konfigurasjoner ble anvendt både alene og i serie for å undersøke dempning av ulike frekvensområder. Den foreslåtte pre-prosesseringsmetoden ble sammenlignet med andre ofte brukte metoder, herunder multiplikativ signalkorreksjon (MSC), utvidet MSC (EMSC) og glidende gjennomsnitt - i kombinasjon med polynomisk kurvetilpasning. Pre-prosesseringsmetodene ble anvendt på to datasett. Datasett A bestod av 46 blandinger av rene komponenter, som ble valgt for å simulere typiske fermenteringsprodukter. Målet var å forutsi konsentrasjonen av eddiksyre, smørsyre og etanol. Det andre datasettet (datasett B) bestod av 232 melkeprøver hvor målet var å forutse jodverdien (I2 / 100g) fett). For å studere både lineære og ikke-lineære forhold, ble to kvantitative prediksjonsmodeller undersøkt; partiell minste kvadrats regresjon (PLSR) og kunstige nevrale nettverk (ANNs). Kvadratroten av brutto-variansen fra 10-foldet kryssvalidering (RMSECV) ble brukt som indikator for å validere effekten av den foreslåtte pre-prosesserings metoden. Resultatene viste at den foreslåtte pre-prosesseringsmetoden ga forbedret prediksjon i forhold til det som ble oppnådd ved å bruke råspektra til å trene de prediktive modellene. Imidlertid viste ingen av datasettene betydelige forbedringer. Anvendelsen av modulerende funksjoner ga bedre konsentrasjonsprediksjon for datasett A sammenlignet med de andre testede pre-prosesseringsmetodene. Det motsatte viste seg å være sant for datasett B. Det ble derfor foreslått å gjennomføre en grundigere frekvensanalyse, for å kunne velge modulerende funksjoner med parametere mer egnet for støyfordelingen i det aktuelle datasettet. I tillegg anbefales det å innhente et mer omfattende datasett for å kunne øke prediksjonsevnen.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSpline Type Modulating Functions for Preprocessing of Raman Spectra for Quantitative Analysis
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record