Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMartinsen, Hilde C.nb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:19:36Z
dc.date.available2014-12-19T14:19:36Z
dc.date.created2011-08-29nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier437385nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263829
dc.description.abstractMål: Hensikten med denne studien var å se om det er en sammenheng mellom placentas vekt ved fødsel og barnets intelligens (IQ) ved fem års alder. Materiale og metode: Oppgaven er basert på data fra en studie gjennomført ved universitetssykehusene i Trondheim og Bergen i Norge og i Uppsala i Sverige i 1986 til 1992. Hensikten med studien var å finne årsaker til og konsekvenser av å bli født med lav vekt i forhold til svangerskapets varighet (”small for gestational age”, SGA). Kvinnene som deltok i studien var andre- eller tredjegangsfødende og gravide med ett foster. I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i data fra et tilfeldig utvalg kvinner. De barna som ble født før 37 fullgåtte uker ble ekskludert fra studien. Ved fødsel ble placenta veid, og ved fem års alder ble barnets intelligens (IQ) evaluert ved hjelp av Weschsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised (WPPSI-R). Resultat og konklusjon: Barnets totale IQ, utførings IQ og verbale IQ ved fem års alder økte med placentas vekt ved fødsel, uavhengig av kvinnens bosted, kvinnens utdannelse og barnets kjønn. Sammenhengen mellom placentas vekt og barnets IQ forble statistisk signifikant etter at vi hadde justert for barnets vekt, lengde og hodeomkrets ved fødsel. Dette kan tyde på at placenta har en spesifikk effekt på barnets kognitive utvikling, i tillegg til den generelle effekten den har på fosterveksten.nb_NO
dc.description.abstractObjective: The purpose of this study was to examine if there is a correlation between placental weight at birth and the child`s intelligence (IQ) at five years of age. Material and method: This study is based on data from a study conducted in Trondheim (Norway), Bergen (Norway) and Uppsula (Sverige) during the period 1986-1992. The aim of this study was to identify risk factors for, and consequences of being born “small for gestational age” (SGA). The women who participated where para 1 or para 2, and had singleton pregnancies. In this study we used data from a random sample of these women. Children born before the 37th week of pregnancy were excluded. Placental weight was measured after delivery. The children`s intelligence (IQ) were measured with Weschsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised (WPPSI-R) at five years of age. Results and conclusion: The child's full scale IQ, performance IQ and verbal IQ at five years of age increased with placental weight at birth, after adjustments for the woman's residence, the woman's education and the child's gender. The correlation between placenta weight and the child's IQ remained statistically significant after adjustments for the child's weight, length and head circumference at birth. This may indicate that the placenta has a specific effect on the child's cognitive development, in addition to the general effect it has on fetal growth.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommernb_NO
dc.titlePlacentas vekt ved fødsel og barnets intelligens (IQ) ved femårs aldernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel