Now showing items 346-350 of 350

  • Å bli kjent med hele mennesket 

   Sundsøy, Jan Eskild (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Tematisk omdreiningspunkt i dette forskningsprosjektet er relasjonsorientert ledelse og hensikten med denne studien har vært å utforske forholdet mellom lederes egenvurderte relasjonskompetanse og ansattes ...
  • Å lede er å lære 

   Solli, Tove (Master thesis, 2020)
   Denne studien handler om ledere og læring. Jeg har gjort kvalitative intervju av skoleledere som har gjennomført lederopplæring i Open-to-learning™-samtaler om hva de lærer av undersøkende dialog med sine medarbeidere. Jeg ...
  • Å stå i spagaten- en kvalitativ studie om avdelingsleders nærledelse 

   Selbæk, Therese (Master thesis, 2020)
   Trondheim kommune gjennomgikk i 2017 en stor endring i lederstrukturen i alle kommunens avdelinger. For skolesektoren fikk dette konsekvenser da det førte til at faglederstillingene falt bort og ble erstattet med ...
  • Åpen innovasjon og samarbeid innad i havbruksnæringen på Sunnmøre 

   Bjørnøy, Cecilie (Master thesis, 2021)
   Den norske havbruksnæringen har de senere år vært preget av sterk vekst, en rivende teknologisk utvikling, sterk internasjonal anerkjennelse og superprofitt. Samtidig har det i kjølvannet dukket opp noen vesentlige ...
  • Æ trives i hyret 

   Martinussen, Marita (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Arbeidet med dimensjoneringen av tilbudsstrukturen i videregående skole, altså hvilke skoler som skal tilby hvilke programområder, er trolig utfordrende i de fleste fylkeskommunene. I Nordland har dette vært ...