Show simple item record

dc.contributor.authorFredheim, Olav Magnus
dc.contributor.authorMagelssen, Morten
dc.date.accessioned2020-01-13T08:42:22Z
dc.date.available2020-01-13T08:42:22Z
dc.date.created2020-01-08T08:41:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2019, 139 (16), 1574-1578.nb_NO
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635845
dc.description.abstractBAKGRUNN Enkelte pasienter i palliativ fase med kort forventet levetid gir uttrykk for selvmordsplaner eller utfører alvorlige selvmordsforsøk. I denne situasjonen reises utfordrende etiske spørsmål. Er det rett med tvangstiltak i denne pasientgruppen? Bør det ytes livreddende livsforlengende behandling i etterkant av et selvmordsforsøk? MATERIALE OG METODE Problemstillingen analyseres ved hjelp av en etablert metode for analyse av medisinsk-etiske dilemmaer i seks trinn. RESULTATER Respekt for pasientens autonomi taler for å avstå fra tvangstiltak for å forebygge selvmord hos pasienter i palliativ fase med kort forventet levetid. Siden gjenstående levetid uansett er kort, veier velgjørenhetsprinsippet mindre tungt her enn i andre situasjoner. Dersom alle relevante palliative tiltak allerede er gjennomført, kan også ikke-skade-prinsippet tale for å avstå fra tvangstiltak som kan forlenge en tilstand pasienten opplever som utålelig. Hensyn til pårørende, helsepersonell og samfunnet er ikke tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne tvangstiltak. I den akutte fasen umiddelbart etter selvmordsforsøk vil det være rimelig å gjennomføre livreddende tiltak, men når pasienten gjenvinner bevissthet og samtykkekompetanse, bør pasientens eventuelle ønske om å avstå fra videre livsforlengende behandling respekteres på samme måte som hos andre pasienter. FORTOLKNING Prinsippet om respekt for pasientens autonomi bør stå sterkt i situasjoner med kort forventet levetid. Det taler mot bruk av tvangstiltak samt livsforlengende tiltak mot pasientens ønske.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorske Legeforening (Norwegian Medical Association)nb_NO
dc.titleEtiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetidnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber1574-1578nb_NO
dc.source.volume139nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningnb_NO
dc.source.issue16nb_NO
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.19.0157
dc.identifier.cristin1768164
dc.description.localcodeThis article will not be available due to copyright restrictions (c) 2019 by Norske Legeforening (Norwegian Medical Association)nb_NO
cristin.unitcode1920,28,0,0
cristin.unitcode194,65,25,0
cristin.unitnameKlinikk for anestesi og intensivmedisin
cristin.unitnameInstitutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record