Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFredheim, Olav Magnus
dc.contributor.authorMagelssen, Morten
dc.date.accessioned2020-01-13T08:42:22Z
dc.date.available2020-01-13T08:42:22Z
dc.date.created2020-01-08T08:41:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2019, 139 (16), 1574-1578.nb_NO
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635845
dc.description.abstractBAKGRUNN Enkelte pasienter i palliativ fase med kort forventet levetid gir uttrykk for selvmordsplaner eller utfører alvorlige selvmordsforsøk. I denne situasjonen reises utfordrende etiske spørsmål. Er det rett med tvangstiltak i denne pasientgruppen? Bør det ytes livreddende livsforlengende behandling i etterkant av et selvmordsforsøk? MATERIALE OG METODE Problemstillingen analyseres ved hjelp av en etablert metode for analyse av medisinsk-etiske dilemmaer i seks trinn. RESULTATER Respekt for pasientens autonomi taler for å avstå fra tvangstiltak for å forebygge selvmord hos pasienter i palliativ fase med kort forventet levetid. Siden gjenstående levetid uansett er kort, veier velgjørenhetsprinsippet mindre tungt her enn i andre situasjoner. Dersom alle relevante palliative tiltak allerede er gjennomført, kan også ikke-skade-prinsippet tale for å avstå fra tvangstiltak som kan forlenge en tilstand pasienten opplever som utålelig. Hensyn til pårørende, helsepersonell og samfunnet er ikke tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne tvangstiltak. I den akutte fasen umiddelbart etter selvmordsforsøk vil det være rimelig å gjennomføre livreddende tiltak, men når pasienten gjenvinner bevissthet og samtykkekompetanse, bør pasientens eventuelle ønske om å avstå fra videre livsforlengende behandling respekteres på samme måte som hos andre pasienter. FORTOLKNING Prinsippet om respekt for pasientens autonomi bør stå sterkt i situasjoner med kort forventet levetid. Det taler mot bruk av tvangstiltak samt livsforlengende tiltak mot pasientens ønske.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorske Legeforening (Norwegian Medical Association)nb_NO
dc.titleEtiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetidnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber1574-1578nb_NO
dc.source.volume139nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningnb_NO
dc.source.issue16nb_NO
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.19.0157
dc.identifier.cristin1768164
dc.description.localcodeThis article will not be available due to copyright restrictions (c) 2019 by Norske Legeforening (Norwegian Medical Association)nb_NO
cristin.unitcode1920,28,0,0
cristin.unitcode194,65,25,0
cristin.unitnameKlinikk for anestesi og intensivmedisin
cristin.unitnameInstitutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel