Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØzturk, Pinar
dc.contributor.authorOdden, Christian
dc.date.accessioned2019-12-29T15:00:40Z
dc.date.available2019-12-29T15:00:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634474
dc.description.abstractBruk av skjønn er viktig i evalueringen av økonomisk sosialhjelpsøknader siden en helhetsvurdering av de individuelle behovene til søkeren må gjennomføres. Bruken av skjønn kan gjøre at saksbehandlerne sin subjektivitet fører til inkonsekvent evaluering av søknadene. For å evaluere om dette er tilfelle, og for å hjelpe saksbehandlerne til å gjøre evalueringen av søknadene mer konsekvent og rettferdig, så har et beslutningsstøttesystem blitt utviklet ved hjelp av Case-Based Reasoning (CBR). CBR er en teknikk innenfor kunstig intelligens som er inspirert av hvordan vi mennesker løser nye problemer, og har blitt brukt i en rekke ulike områder. For å lage et CBR system kreves ofte betydelig mengder domenekunnskap, og det å tilegne seg denne kunnskapen er ofte vanskelig. Til tross for at CBR har blitt brukt i mange domener finnes det overraskende lite litteratur om hvordan den nødvendige kunnskapen kan skaffes fra domeneeksperter. Jeg vil derfor i denne masteroppgaven dele mine erfaringer og de metodene som er brukt for å skaffe domenekunnskap i løpet av dette prosjektet. Delvis strukturerte intervjuer, spørreskjemaer og kognitive oppgaveanalyser er blant metodene som er brukt for å tilegne meg den nødvendige domenekunnskapen. Siden det var vanskelig å skaffe den riktige kunnskapen ble disse metodene brukt i en iterativ prosess. For å evaluere forskjellene mellom saksbehandlerne ble flere instanser av CBR-systemet opprettet, hvor hver instans representerte valgene til de enkelte saksbehandlerne. Evaluering og testing av systemet viste kun små forskjeller i forslagene gitt av de ulike CBR-instansene. Enkelte større forskjeller ble likevel funnet, og aktivitetene som ble gjennomført for å tilegne meg domenekunnskapen avslørte også forskjeller mellom saksbehandlere. Det er fortsatt noe arbeid som gjenstår før CBR-systemet kan bli fullt utnyttet av saksbehandlerne. Dette inkluderer blant annet å utvide omfanget av systemet og å integrere systemet med eksiterende informasjonssystemer som saksbehandlerne bruker.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDecision Support System For Social Benefit Support Using Case-Based Reasoning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel