Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRoald, Gunhild Marie
dc.contributor.authorGrasvik, Ksenia
dc.date.accessioned2019-12-13T08:39:43Z
dc.date.available2019-12-13T08:39:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633071
dc.description.abstractDenne studien er utført som en del av en erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse med spesialisering i relasjonsledelse. Det ble undersøkt to fenomener: fjernledelse og psykososialt arbeidsmiljø. Problemstillingen for studien er hvordan psykososialt arbeidsmiljø oppleves av ansatte under fjernledelse. Studien har en kvalitativ tilnærming da det er utført fem intervjuer med ansatte i Statens vegvesen, Region sør. Alle informanter har en fjernleder og de har jobbet i vegvesenet i flere år, tilhører forskjellige avdelinger og har forskjellige ledere. Hovedfokuset i denne studien er å forstå opplevelsen av det psykososiale arbeidsmiljøet sett fra medarbeidernes perspektiv. Det ble tatt utgangspunkt i jobbkrav-kontroll-støtte modellen av Karasek. I tillegg til denne modellen ble flere viktige variabler undersøkt: kommunikasjon med ledelsen, relasjonsbygging og tillit, og sosiale relasjoner på arbeidsplassen. Det første funnet som ble gjort i denne studien viser at ansatte under fjernledelse opplever høye arbeidskrav og høy grad av kontroll over arbeidsoppgavene. Det finnes mange muligheter til faglig utvikling og stor selvstendighet i arbeidet. Selvstendighet hjelper med å opprettholde kontroll over egen arbeidssituasjon og å unngå store belastninger som kan påvirke helsen. Det andre hovedfunnet viser at god kommunikasjon har en stor innvirkning på opplevelsen av arbeidsmiljøet. Ved fjernledelse er det viktig at ledere er tilgjengelige og synlige for sine medarbeidere. Studien indikerer også viktigheten av uformell kommunikasjon, eller småprat, som et redskap for å redusere avstanden mellom ledere og medarbeidere eller kollegaer. Det tredje hovedfunnet viser viktigheten av tillit mellom fjernledere og medarbeidere, positive og ærlige tilbakemeldinger med jevne mellomrom og utvikling av gode mellommenneskelige relasjonsbånd. Disse faktorene bidrar til en god opplevelse av arbeidsmiljøet. Det fjerde hovedfunnet er at ansatte tar på seg ansvaret med å skape et godt arbeidsmiljø uten forventninger til innsats fra fjernleder. Tilhørighet skapes ved hjelp av støtte som gis fra kollegaer og det poengteres viktighet av den sosiale delen av arbeidslivet. I konfliktsituasjoner ønsker ansatte at fjernledere blir tidlig involvert i prosessen, og at fjernledere er tydelige og kommer med forslag til løsninger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePsykososialt arbeidsmiljø og fjernledelse i Statens vegvesennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel