Show simple item record

dc.contributor.advisorCollins, Dave
dc.contributor.authorIndergård, Kaja
dc.date.accessioned2019-12-12T12:01:08Z
dc.date.available2019-12-12T12:01:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2632952
dc.description.abstractAvhandlingen besvarer følgende problemstilling: “Hvilke drivere og barrierer møter aktørene ved bruk av BREEAM-NOR i prosjekter?”. For å kunne besvare denne er følgende to forskningsspørsmål utarbeidet: 1. Hva er aktørenes motivasjon for å sertifisere eiendommene sine etter BREEAM-NOR? 2. Hva opplever aktørene som utfordrende i arbeidet med å sertifisere eiendommene sine etter BREEAMNOR? Problemstillingen er besvart ved å benytte kvalitativ metode med dybdeintervju som hovedmetode. Det er gjennomført en litteraturstudie, samt avholdt ti semistrukturerte dybdeintervju med fire byggherrer, tre entreprenører og tre akkrediterte profesjonelle som jobber med tre forskjellige prosjekt i Oslo og Trondheim. Studien har avdekket en rekke drivere og barrierer ved å bruke BREEAM-NOR i prosjektet. De viktigste driverne er knyttet til samfunnsansvar, omdømme og marked. Blant annet har den avdekket at leietakerne foreløpig ikke er villige til å betale mer for å leie et sertifisert bygg, men man kan se konturene av at sertifiserte bygg genererer en høyere omsetningsverdi. Informantene tror leietakerne per nå er mer opptatt av kvalitetene som følger med et sertifisert bygg, som eksempelvis nærhet til kollektivknutepunkt eller fokus på helse og godt inneklima. Aktørene opplever kostnaden og dokumentasjonskravene som de største barrierene med å sertifisere eiendommene. Kostnaden for selve sertifiseringen er liten sammenlignet med hva dokumentasjon og ekstra timer til rådgivere kan koste. Funnene gjort i avhandlingen viser at driverne og barrierene er sammensatt, og det er ikke avdekket barrierer som anses som så store at de har vært avgjørende for prosjektene i denne avhandlingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDrivere og barrierer ved bruk av BREEAM-NOR - Hvilke drivere og barrierer møter aktørene ved bruk av BREEAM-NOR i prosjekter?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record