Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMonteiro, Eric
dc.contributor.authorEinarson, Robert
dc.contributor.authorFredriksen, Nicolai
dc.date.accessioned2019-11-16T15:00:30Z
dc.date.available2019-11-16T15:00:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628790
dc.description.abstractDen stadig økende digitaliseringen skjer gjennom alle bransjer. Mengden data vokser i eksponentiell hastighet. Det medfører en informasjonsmengde som overskrider hva en klarer behandle, noe som utgjør et behov for nye og innovative verktøy for å håndtere data. Nye konsepter som digital tvilling og BIM ønsker å håndtere dette problemet ved å skape en felles dataflyt over alle involverte bransjeaktører. Disse foreslår en fremtid med en sammenkoblet industri som effektivt kan behandle store mengder data. Den første delen av denne masteroppgaven ser på oljebransjens fremtid med tanke på de nevnte konseptene. Dette med et spesielt søkelys på Schlumbergers brønnplanleggingsprogramvare; DrillPlan. Den andre delen vil se på hvordan man lager en konfigurerbar Well Montage. Well Montage er en DrillPlanfunksjon som lager et énsiders sammendrag over hele boreprogrammet, men brukerne ber nå om muligheter for å konfigurere denne. Utforskningen av oppgavens domene tar sikte på å forklare hva et énsiders sammendrag utgjør, hva den fungerer som, og beskrive den iterative prosessen om hvordan vi lagde en forbedret versjon av funksjonen. Fokuset i den iterative utviklingen var å skape en så god som mulig brukeropplevelse, basert på prinsippene om brukersentrert utvikling.
dc.description.abstractThe ever-growing digitization happens through all industries. The amount of data grows at an exponential rate. This causes information overload, which constitutes a need for new innovative tools for handling data. New concepts like digital twin and BIM aspires to tackle this problem by generating a common data flow across all actors involved. It suggests a future with an interconnected industry that effectively can handle vast amounts of data. The first part of this master's thesis looks at the future of the oil industry with regard to the concepts mentioned. This with a particular focus on Schlumberger's well planning software; DrillPlan. The second part will look at the case of how to create a configurable Well Montage. Well Montage is a DrillPlan feature that generates a one-page summary of the entire drilling program, but users are currently requesting options for customizability. The exploration of this case's domain aims to explain what a one-page summary constitutes, what it functions as, and describe the iterative process of how we made an improved version of Well Montage. The focus of the iterative development was to create as good a user experience as possible based on the principles of user-centered design.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDevelopment of a Configurable Well Montage - Managing Industry Complexity and Information Overload
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel