Show simple item record

dc.contributor.advisorAasland, Knut Einar
dc.contributor.authorRamstad, Lars Røed
dc.date.accessioned2019-11-10T15:00:18Z
dc.date.available2019-11-10T15:00:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627527
dc.description.abstractDNV GL Fuel Fighter er et studentlag ved NTNU, som deltar i den årlige kokurransen Shell Eco-marathon Europe. Laget bygger og utvikler kjøretøy som deltar i et kappløp mot tiden – men viktigst av alt – et kappløp mot drivstofforbruk. Denne masteroppgaven omhandler forfatterens, og til dels andre lagmedlemmers innsats for å utvikle og konstruere et nytt styresystem og et nytt fremre hjuloppheng for lagets 2019-modell. En literaturgjennomgang presenterer et kunnskapsgrunnlag for styresystemer, og noen av faktorene som påvirker styring. Kombinert med fastsatte konkurransekrav brukes denne informasjonen til å foreslå og evaluere fire styrekonsepter. Videre utvikling av ett av konseptene utføres, og fører til dets ferdigstillelse. På samme vis blir et nytt fremre hjuloppheng utviklet og konstruert, basert på teoretisk kunnskap fremstilt i oppgavens litteraturgjennomgang. Begge systemene ender med å bli utnyttet under Shell Eco-marathon 2019. Til slutt gjennomgår oppgaven prosjektets grad av suksess, og effektiviteten av utviklingsprosessen i seg selv. Forslag for videre arbeid fremsettes for å kunne nyttigjøres av neste års DNV GL Fuel Fighter-lag.
dc.description.abstractDNV GL Fuel Fighter is a team of students at NTNU, competing at the annual Shell Eco-marathon Europe. The team builds and designs cars that compete in a race against time – but most importantly – a race against fuel consumption. This master thesis discusses the efforts of the author, and in part other members of the DNV GL Fuel Fighter team in developing and constructing a new steering system as well as a new front suspension and steering knuckle assembly for the teams 2019 model. A literature review presents a knowledge base on steering systems and some of the factors that affect steering. Combined with set competition requirements, this information is used in suggesting and evaluating four steering concepts. Further development of one of the concepts is performed, resulting in its construction. Similarly, a new front suspension system is designed and constructed, based on theoretical knowledge presented in the thesis' literature review. Both systems end up being utilised at the Shell-Eco-marathon 2019. Finally, the thesis reviews the success of the project, and the efficiency of the development process itself. Suggestion for future work are made to benefit next years DNV GL Fuel Fighter team.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSteering System and Front Suspension Development in DNV GL Fuel Fighter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record