Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTheoharis, Theoharis
dc.contributor.advisorPrasolova-Forland, Ekaterina
dc.contributor.advisorAngeletaki, Alexandra
dc.contributor.authorStorødegård, Martin
dc.contributor.authorJørnsen, Per Axel Mathias
dc.date.accessioned2019-11-06T15:02:34Z
dc.date.available2019-11-06T15:02:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627013
dc.description.abstractGunnerusbiblioteket er det eldste vitenskapelige biblioteket i Norge. Bibliotekets samling inneholder spesial litteratur fra Norge og Europa. Biblioteket inneholder også et mindre bibliotek som heter “Knudtzonsalen”, som er en samling gjort av Broder Lysholm Knudtzon. Knudtzonsalen har i seg selv stor historisk verdi, men innholdet er gammelt og skjørt, og er av den grunn ikke tilgjengelig for offentligheten. Hensikten med dette prosjektet var å skape oppslukende opplevelser rundt manuskriptene som befinner seg i Knudtzonsalen, ved bruk av virtual- og augmented reality. Disse oppslukende opplevelsene har som mål å engasjere og informere i hovedsak de yngre besøkende hos biblioteket. Vår løsning til dette var å lage to oppslukende applikasjoner, en i VR og en i AR, hvor begge presenterer manuskripter fra Knudtzonsalen digitalt, på en oppslukende måte. På denne måten kan orginalmanuskriptene bevares trygt, samt at offentligheten får bedre tilgang til innholdet i dem. I tillegg til dette, ønsket vi å utforske fordelene og ulempene ved AR og VR, og sammenligne disse i konteksten av oppslukende manuskripter. Funnene vår kombinert med teorien som er skrevet fra før viser til at AR og VR kan være hjelpsomme verktøy når man ønsker å lage slike oppslukende opplevelser. Til tross for dette er det noen nøkkel forskjeller mellom AR og VR som gjør at de egner seg bedre til ulike aspekter av slike oppslukende opplevelser. Gjennom våre tester, har vi kommet frem til foreslåtte krav når man lager oppslukende opplevelser, og ulikhetene av å bruke AR og VR til dette.
dc.description.abstractThe Gunnerus library is the oldest scientific library in Norway. The library's collection includes specialist literature from Norway and Europe. The library also contains a smaller library called "Knudtzonsalen", which is a collection made by Broder Lysholm Knudtzon. The Knudtzon Hall itself is of great historical value, but the content is old and fragile and is therefore mostly unavailable to the public. The purpose of this project was to create immersive experiences around the manuscripts found in the Knudtzon Hall using virtual- and augmented reality. These immersive experiences should engage and educate a primarily younger audience. Our solution for this was to create two immersive applications, one in AR and one in VR were both present manuscripts from the library digitally, in an immersive manner. This way, the originals in the library are kept safe, and the general public can still access the content. In addition to this, we wanted to examine the strengths and weaknesses of AR and VR and compare the two, in the context of immersive manuscripts. Our findings, combined with theory, show that AR and VR can be helpful tools when creating such immersive experiences. There are, however, key differences between AR and VR that make them suitable for different aspects of such a task. Through our testing, we have proposed requirements for creating immersive manuscripts, and the differences between using AR and VR for this.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ Skape en Oppslukende Opplevelse av Historiske Manuskripter ved bruk av Mixed Reality
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel