Show simple item record

dc.contributor.advisorGjelsvik, Anne
dc.contributor.authorBakken, Ingrid Margrethe
dc.date.accessioned2019-11-06T15:02:04Z
dc.date.available2019-11-06T15:02:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626999
dc.description.abstractFilm og etikk er et område med mange aspekter. Denne masteroppgaven i filmvitenskap har problemstillingen hvor langt kan og skal de forskjellige aktørene gå for filmkunsten? Her vil jeg se nærmere på ulike filmer hvor regissør har skapt debatt rundt temaet etikk og filmproduksjon. Jeg tar utgangspunkt i to teoretikere som har drøftet relasjonen mellom kunst og etikk: Matthey Kierans artikkel «Art, Morality and Ethics: On the (Im)Moral Character of Art Works and Inter-Relations to Artistic Value» (2006), og Berys Gauts «Art and Ethics» (2001). Jeg vil diskutere forskjellige områder innenfor film og etikk gjennom å se blant annet på grensesetting mellom skuespiller og regissør. For å illustrere dette vil jeg trekke inn to hovedfilmer, La vie d'Adèle (Kechiche, 2013) og Last Tango in Paris (Bertolucci, 1972), hvor dette dilemmaet er i spill. Jeg vil også se på representasjon av kropp, sex og overskridende estetikk. Her vil jeg ta utgangspunkt i Lars von Triers filmer Idiotene (1998), Antichrist (2009) og Nymphomaniac Vol 1& 2 (2013) for å undersøke temaet nærmere. Kildene jeg har brukt er uttalelser fra de involverte, filmanmeldelser, artikler og annen litteratur som omhandler temaet.
dc.description.abstractThere are many aspects to the topic of film and ethics. This master thesis in film studies asks the question of how far can and should the individuals involved be willing to go in the name of film art? I will investigate various films where the director has created debate on the topic of ethics and film production. My main sources will be two theorists who have discussed the relationship between art and ethics: Matthey Kieran's article "Art, Morality and Ethics: On the (Im)Moral Character of Art Works and Inter-Relations to Artistic Value" (2006), and Berys Gaut's "Art and Ethics" (2001). I will among other things discuss different areas within film and ethics by looking at the boundary between actor and director. To illustrate this dilemma, I have chosen to focus on two main films which address this topic in detail: La vie d'Adèle (Kechiche, 2013) and Last Tango in Paris (Bertolucci, 1972). I would also like to pay attention to the representation of body and sex, and how those boundaries are pushed or crossed. I would like to use Lars von Trier's films Idiots (1998), Antichrist (2009) and Nymphomaniac Vol 1 & 2 (2013) to further discuss the details of this topic. The sources I have used are statements from those involved, movie reviews, articles and other literature on the subject.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStol på meg: Hvor langt kan og skal de forskjellige aktørene gå for filmkunsten?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record