Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTjora, Aksel
dc.contributor.authorHanken, Tarjei
dc.date.accessioned2019-11-06T12:00:24Z
dc.date.available2019-11-06T12:00:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626894
dc.description.abstractDette prosjektet tar for seg den såkalla «hyblifiseringa» av bydelen Møllenberg i Trondheim. Møllenberg har over fleire år vore utsett for ein prosess der bygningar og leilegheiter vert omgjort til studentkollektiv. For å studere dette har eg tatt i bruk ein induktiv metode, der eg har intervjua fastbuande, gardeigarar, og studentar for å få eit innblikk i korleis folk ser på Møllenberg, og korleis hyblifisering har påverka bydelen. Sentralt for denne prosessen er den sosiale konstruksjonen av Møllenberg som ein «studentbydel». Når Møllenberg allereie er akseptert som ein bydel for studentar, er det enklare å rettferdiggjere at fleire bustadar skal endre bruksområde for studentkollektiv. Den sosiale konstruksjonen er oppretthaldt ved eit sett av legitimeringar som «forklarar» kvifor bydelen må vere ein studentbydel. Desse legitimeringane strekker seg frå forteljingar om dagleglivet i bydelen, korleis den fysiske utforminga av bydelen skapar avgrensingar og moglegheiter, og eit høgare nivå av legitimering i form av marknadskrefter og forventingar sett av det norske samfunnet.nb_NO
dc.description.abstractIn this project, I have studied the process of “studentification” of the area of Møllenberg in Trondheim. For several years, Møllenberg have been in a process of transformation, from a place for “everyone”, into a place for students only. To study this phenomenon, I have used an inductive methodology where I have interviewed local resident, landlords, and students to get a sense of how people view their own district, and how the process of studentification affects the area. My findings show that there is a strong sense of, and a partly acceptance of Møllenberg as a place belonging to students. When Møllenberg is already understood as a student area, it is easier to justify a continued transformation of buildings and apartments into shared student flats. The social construction of Møllenberg as a “student district” is maintained by an order of legitimations that “explains” why Møllenberg should be a place for students. These legitimations range from recounts of daily life in the area, the restrictions and opportunities set by the physical apartments, and higher levels of explanations pulling from financial systems and expectations set by Norwegian society.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleStudentbydelen Møllenberg – Ein sosialkonstruktivistisk analyse av ein bydel i endringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel