Show simple item record

dc.contributor.advisorde Wilde, Pieter
dc.contributor.authorKarmhus, Harald Aksnes
dc.date.accessioned2019-11-05T15:00:23Z
dc.date.available2019-11-05T15:00:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626676
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker i hvilken grad den politiske gruppen Den Forente Europeiske Venstrefløy/Nordiske Grønne Venstre (GUE/NGL) i Europaparlamentet er forente i sin stemmegivning, og om dette varierer etter politikkområde. Oppgaven studerer dette med fokus på landbruk, fiskeri og økonomi, med et mål om å finne ut hvordan potensielle ulikheter kan forklares. Gruppen er jevnt over mindre forent internt enn sentrumsgruppene i Europaparlamentet, som regnes som EU-positive. GUE/NGL er likevel i større grad forent enn de euroskeptiske gruppene på høyresiden. GUE/NGL er særlig forente når det gjelder tradisjonelle venstreside-saker. Dersom disse venstreside-sakene kommer i konflikt med hverandre, kommer imidlertid uenighetene til syne. Gruppen deler seg primært langs to linjer. Den første er mellom anti-føderalister og føderalister. På den ene siden har vi euroskeptikere, som ønsker mindre europeisk integrasjon, og mindre penger og makt til EU, EP og ECB. På den andre siden har vi delegasjoner som er mer positive til de aspektene, og generelt mer EU-positive. De andre skillet går mellom de som prioriterer grønn politikk over alle andre perspektiver, og de som prioriterer ulike sosialistiske prinsipper og arbeiderrettigheter. Begge disse skillene kan stort sett ses i sammenheng med skillet mellom GUE og NGL: NGL representerer mer nordiske, grønne og euroskeptiske partier, mens GUE representerer delegasjoner fra sør, som er mer EU-positive og mer opptatt av sosialistiske prinsipper og arbeiderrettigheter.
dc.description.abstractThis thesis explores to what degree the European Parliament group Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL) is cohesive, and whether cohesion varies across policy areas. In addition to the overall level of cohesion, the thesis focuses on agriculture, fisheries and economy, with an aim to find how the potential divides can be explained. The thesis finds that the general cohesion level is lower than in the centrist pro-European groups, but higher than the right-wing Eurosceptic ones. It also finds that GUE/NGL agrees on traditional left-wing issues. However, when left-wing positions of members in GUE/NGL clash with each other, the differences become visible. There are two primary divides within the group. The first divide is along an anti-federalist versus federalist line. The anti-federalists are Eurosceptics, who want less European integration and less money and influence to go to the EU, the EP and the ECB. On the other hand, there are those who are more positive to all these aspects, and generally hold a more favourable view of the EU. The second divide within GUE/NGL is between those who will prioritise green policies over all other perspectives, and those who prioritize socialist principles and workers’ rights. Both these divides are broadly embodied in the division between GUE and NGL: NGL representing more Nordic, green and Eurosceptic parties, and GUE representing southern delegations, who are generally more positive towards the EU, and prioritise socialist principles and workers’ rights.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA Divided European Left?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record