Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLindset, Snorre
dc.contributor.authorBøe, Nikolai Frium
dc.date.accessioned2019-11-04T14:31:24Z
dc.date.available2019-11-04T14:31:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626458
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan risikoen til bedriftsobligasjoner påvirkes av pant. Det er brukt en teoretisk fremgangsmåte som tar utgangspunkt i modellen til Merton (1974). Denne er utvidet ved å innføre to typer eiendeler; pantsatte eiendeler og resterende eiendeler. Videre innføres to typer obligasjoner; en som har sikkerhet i pant og en som ikke har det. Monte Carlo simulering brukes til å generere eiendelenes verdiutvikling. Verdien av obligasjonene beregnes daglig frem til forfall. Variansen til obligasjonenes daglige avkastning brukes som mål på risiko. Variansen beregnes på to måter som belyser to ulike sider ved risiko. Først beregnes en betinget varians ved å ta variansen av de siste 30 dagers daglige avkastning. Den betingede variansen er beregnet ut ifra en bestemt utvikling av eiendelenes verdi frem til forfall og viser e ekten av pantet for den gitte situasjonen. Ubetinget varians beregnes ved å ta variansen av den daglige avkastningen til obligasjonene for 500 unike utviklinger av eiendelenes verdi. Slik vises e ekten av pantet over mange ulike realiseringer av eiendelenes verdi. Analysen viser at pantet reduserer risikoen for sikret obligasjon på bekostning av usikret obligasjon. Pantet fungerer som en utvannet senioritetse ekt som vrir risikoen for tap fra sikret obligasjon til usikret obligasjon. Pantet reduserer også den sikrede obligasjonen sine pris uktuasjoner, sammenlignet med usikret obligasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEffekten av pant på obligasjoners risikonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel