Show simple item record

dc.contributor.advisorPål Skalle
dc.contributor.authorChristoffer Rame Sigvathsen
dc.date.accessioned2019-10-31T15:20:13Z
dc.date.available2019-10-31T15:20:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625917
dc.description.abstractEn av de viktigste utfordringene i industrien i dag er å finne tiltak som kan redusere kostnad. En måte å gjøre dette på er å gjøre boreoperasjonen mer effektiv ved å fjerne kildene til nedetid. Ved å fjerne kilden til en hendelse som hindret boreoperasjonen, blir ikke bare den assosierte utstyrskostnaden og driftskostnadene redusert, men også forsinkelsen på prosjektet. Å kunne vite den nøyaktige posisjonen til en brønn mens man borer, samtidige som man opprettholder styringskontroll, er fundamentalt i konstruksjonen av nye brønner. Metoder på hvordan man oppnår disse egenskapene har forandret seg oppigjennom årene og er under stadig utvikling for å kunne nå nye hydrokarboner. Denne tesen baserer seg på rapportene og sann-tid boredata fra to brønner i Nordsjøen. Dataen ble analysert i et forsøk på å finne en sammenheng mellom årsakene til nedetid manglende styring. Rapportene ble analysert sammen med sann-tids boredata for å oppnå en forståelse for brønnene og hendelsene i dem. Dataen måtte bli lest i et MATLAB program som gjorde for å gjøre den lesbar og presentabel. De fleste hendelsene i brønnene er ikke direkte tilknyttet styring. Hvis en feil finner sted og det blir urettmessig antatt at posisjonen til brønnen er korrekt, er det lettere å peke ut en annen kilde for feilen.
dc.description.abstractOne of the most important challenges in the industry today is finding ways to reduce cost. One approach is to make the drilling process more effective by eliminating sources of nonproductive time. By removing the source of an event that delayed drilling operations, not only is the associated equipment damage and cost of operations reduced, but it also the removes the delay on the project. The ability to simultaneously know the position of a well and maintain directional control is fundamental in the construction of new wells. Methods on how to best achieve these two goals have changed through the years and are under further development to enhance the ability to reach hydrocarbons. This thesis is based on the reports and Real Time Drilling data from two wells in the North Sea. The data was analysed in an effort to uncover a correlation between the events that caused Non-Productive time and the lack of directional control. Reports were analysed alongside the Real Time Drilling data to gain an understanding of the well and its events. The data required to be processed in a MATLAB script, enabling it to be read and presented. Most of the events that took place in the wells are not directly corelated with directional control. If an error occurs and it is wrongfully assumed the positioning of the well is correct, other sources of the error are more easily pointed out as the obvious culprit.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDownhole errors
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record