Show simple item record

dc.contributor.advisorHendseth, Sverre
dc.contributor.authorBrox, Øystein
dc.date.accessioned2019-10-31T15:15:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifierno.ntnu:inspera:35771502:18135424
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625763
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker mulighetene for prosessuell generering av terreng og veier gjennom a utnytte” primære komponenter”. En ”proof of concept” er implementert hvor terrenget består av kombinasjoner av bellkurve formede fjell. Flere studier er utført p ˚ a˚ hvordan bruke denne ene komponenten til a skape et realistisk landskap. Veier er laget ˚ gjennom bruk av A* søk basert på helninger i terrenget og posisjonen til byer og innsjøer. ˚ Implikasjonene av forskjellig kostfunksjoner og hvordan visualisere veien var viktige deler av eksperimentet. Resultatene fra eksperimentet viser at kombinasjonen av slike enkle bellkurver kan skape et realistisk landskap. Forskjellige metoder for prosessuell plassering av fjell viste seg a˚ være gjennomførbare og kan brukes med god effekt på ulike applikasjoner av prosessuell ˚ generering. Videre førte bruken av byer og innsjøer som komponenter til at en vei kunne strekke seg fra en by til en annen selv om landskapet var generert prosessuelt. Resultatene viser gode utsikter for slik type prosessuell generering. Introduksjonen og kombinasjonen av komponenter førte til ett realistisk landskap som kan danne grunnlaget for store steg videre
dc.description.abstractThis paper studied the possibilities for procedural generation of terrain and roads through the utilization of “primary components”. A proof of concept was implemented where the terrain was created through combinations of bell-curve shaped mountains. Several studies were conducted as to how to utilize this single component for creating realistic terrain. Roads were constructed through A* search based on the slope of terrain and location of cities and lakes. The implication of different cost functions and how to visualize the road was an integral part of the experiment. Results of the experiment showed that combinations of simple bell-curves could create a realistic environment. Different methods for procedural placement of mountains were found feasible and could be used to great effect on different applications of procedural generation. Further, the use of cities and lakes as components meant the road could travel on a natural path from one city to another even if the entire terrain were procedurally generated. The results showed great promise for this type of procedural generation. The introduction and combination of components made a realistic environment and could create the foundation for significant steps forward in the industry.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleProcedural Generation of Terrain and Roads
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record