Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjersti Vik
dc.contributor.authorTroøien, Arnt
dc.contributor.authorHermansen, Elisabeth Vasseljen
dc.date.accessioned2019-10-29T15:00:10Z
dc.date.available2019-10-29T15:00:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625240
dc.description.abstractMål: Målet med denne litteraturstudien er å øke vår kunnskap om hvordan man kan fremme sosial deltakelse blant ensomme eldre. Bakgrunn: Dette er vår bacheloroppgave innen ergoterapi, og vi har på bakgrunn av erfaringer fra praksissituasjoner valgt å fordype oss i tema knyttet til ensomme eldre. Mennesker engasjerer seg i meningsfull aktivitet, men en liten andel eldre har lavere sosial deltakelse og opplever en følelse av ensomhet. Metode: Oppgaven er en kvalitativ litteraturstudie basert på Malterud (2018). Funn: Gjennom litteratursøk har vi funnet forskning som belyser temaet ensomme eldre. Vi har funnet at det er en liten andel eldre som opplever ensomhet, og at ensomhet ofte blir forvekslet med kjedsomhet eller savn etter tap av ektefelle. Andelen eldre som opplever ensomhet varierer i de ulike studiene, men årsakene til opplevelsen av ensomhet er gjennomgående. Oppfattelsen av opplevelsen av ensomhet er ulik hos ansatte, pårørende og de eldre selv. Forventningene til innhold i hverdagen er senket grunnen redusert funksjon og sosialt nettverk. Ergoterapeuter forplikter seg gjennom ergoterapeutenes profesjonsetikk til å fremme aktivitet og deltakelse. Vi har derfor en viktig rolle i arbeidet om å fremme sosial deltakelse for ensomme eldre. Grundig kartlegging og oppfølging av tidligere interesser og hobbyer er viktig for å kunne legge til rette for variasjon og meningsfull aktivitet. Telefonkontakt er for mange eldre en viktig måte å holde kontakt med både venner og familie. Konklusjon: Det er tydelig at ergoterapeuter har en rolle som kan spille inn på opplevelsen av ensomhet for eldre. Gjennom vår kunnskap om aktivitetshistorie og aktivitet og deltakelse har vi et godt utgangspunkt for å bidra til å legge til rette for meningsfull aktivitet. Behovet for varierte meningsfulle aktiviteter er til stede selv om en liten andel eldre sier at de opplever ensomhet.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAktivitet og sosial deltakelse for eldre
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel