Show simple item record

dc.contributor.advisorAnthun, Kirsti Sarheim
dc.contributor.authorHjelkrem, Stine Rones
dc.contributor.authorSegtnan, Jorunn
dc.contributor.authorEmilsen, Agnetha Aaker
dc.date.accessioned2019-10-29T15:00:09Z
dc.date.available2019-10-29T15:00:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625239
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med besvarelsen er å undersøke hvordan traumatisk hjerneskade påvirker identitet og arbeidsdeltakelse hos yrkesaktive menn. Aktivitetsidentitet gjenspeiles av ulike verdier, interesser og vaner hos den enkelte. Hvordan en blir oppfatter av seg selv og andre kan være et resultat av hvilken rolle en har. Rollen som arbeidstaker kan for mange oppleves som meningsfull og kan dermed prege statusen en har i samfunnet. Metode: Vi har gjennomført litteraturstudie ved å innhente vitenskapelig kunnskap som bidrar til svar på vår problemstilling. Vi har benyttet oss av studier med kvalitativt forskningsdesign. Vi har blitt inspirert av Kirsti Malterud (2018) for å strukturere analyseprosessen. Resultat: Resultatet identifiserer funn innen verdier, endringer, anerkjennelse, samt utvikling av egen identitet. Funn er identifisert i seks studier. Konklusjon: Den enkeltes identitet og deltakelse påvirkes av de ulike endringene som følge av traumatisk hjerneskade (TBI), og kan prege den enkeltes rolle og tilhørighet i samfunnet. For mange kan det være utfordrende å gjenoppta tidligere roller etter TBI som følge av blant annet endringer i den enkeltes verdier, interesser og vaner. Arbeidsdeltakelse kan dermed være utfordrende for mange og identiteten kan preges.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan påvirker traumatisk hjerneskade identiteten og arbeidsdeltakelse hos yrkesaktive menn?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record