Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLeiulfsrud, Håkon
dc.contributor.authorJohansen, Ingrid
dc.date.accessioned2019-10-28T12:36:08Z
dc.date.available2019-10-28T12:36:08Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624902
dc.description.abstractI studien «Verdisetting av kompetanse i læreryrket», har det blitt undersøkt hva som ligger bak evalueringsprosessene i skoleverket og hvordan dette kommer til uttrykk i ulike former for anerkjennelse. Ved hjelp av dybdeintervjuer med rektorer ved ungdomsskoler i to norske kommuner har målet vært å plassere skolesystemenes verdisetting i en modell knyttet opp mot to konkurrerende verdisystemer. Det første kjennetegnes av en form for anerkjennelse basert på normer og tradisjoner som ofte vil være forankret i det kollektive ved skolen. Det andre verdisystemet innebærer incentiver og ytre former for belønning som vanligvis knyttes til ettertraktede egenskaper ved den individuelle lærer. Her utgås det fra en modell med to akser hvor den ene beveger seg fra normbasert anerkjennelse til incentivordninger, mens den andre viser om anerkjennelsen foregår i en formell eller mer uformell setting. Teoriene som brukes vil hjelpe til å belyse verdisetting både på et overordnet institusjonelt nivå og gjennom interaksjonene og prioriteringene hos individene. Konklusjonen er at nøkkelen til å forstå det komplekse i verdisettingen av kompetanse ligger i å anerkjenne at et skolesystem ikke nødvendigvis befinner seg klart innenfor et felt i denne modellen. Ulike måter å premiere og belønne på kan også kobles fra skolens overordnede, formelle struktur. Dette innebærer at den offentlige debatten kan hevdes å forenkle dette komplekse mønsteret av premierings- og belønningssystemer som finnes i den enkelte skole.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleVerdisetting av lærerrollen - En komparativ studie av belønnings- og vurderingsordninger ved skoler i to norske kommunernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel