Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAvdal, Jørgen
dc.contributor.authorAlsenwar, Manar
dc.date.accessioned2019-10-26T14:03:55Z
dc.date.available2019-10-26T14:03:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624664
dc.description.abstractDoppler ultralyd er et veldig nyttig verktøy i klinisk praksis, og det brukes til blodhastighetsestimering. Imidlertid er alle strømningshastighetsestimater en-dimensjonal, noe som gjøre at estimatene vil være avhengige av strømningsvinkelen. Vektor Doppler avbildning er en foreslått metode i denne sammenheng, da den håndterer denne vinkelavhengigheten. Derimot, vektor Doppler-modalitet har en grunnleggende utfordring, som er aliasing av hastighetsestimater. I dette arbeidet ble det foreslått et tosidig behandlingsoppsett som produserte høyverdige B-mode bilder med overlappede vektor Doppler-hastighetsestimater med aliasingkorreksjon. Aliasingkorreksjon metoden ble først optimalisert ved bruk av simuleringer. Metoden ble deretter vurdert ved bruk av ultralydopptak fra et fantom, og in vivo opptak fra karotisarterie til en frivillig. Resultatene indikerer at metoden er relativt robust ved bruk av en Doppler-pakkestørrelse på 150. Mindre robusthet av metoden ble observert når strømningssignalet inneholdt høy varians, på grunn av veldig høye hastigheter eller akselerert strømning. Resultatene viste imidlertid at metoden er robust til lav SNR.
dc.description.abstractDoppler ultrasound is a very useful tool in clinical practice, and is used for blood velocity estimation. However, all flow velocity estimates are one-dimensional, resulting in estimates that are dependent on the flow angle. Vector Doppler imaging is a proposed method in this context, as it provides this angle-dependency. However, the vector Doppler modality suffers from one fundamental challenge, which is aliasing of velocity estimates. In this work, a duplex acquisition and processing setup was proposed producing high quality B-mode images with overlaid vector Doppler velocity estimates with aliasing correction. The aliasing correction method was first optimized using simulations. The method was then assessed using ultrasound recordings from a flow phantom, and in vivo recordings from a human carotid artery. The results indicate that the method is relatively robust when using a Doppler packet size of 150. Lower robustness of the method was observed when the flow signal contained high variance, due to very high velocities or accelerated flow. However, the results showed that the method is robust to low SNR.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEn ny metode for aliaskorrigering i Vector Doppler Ultralyd: Evaluering av en tosidig oppsett
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel