Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordal, Steinar
dc.contributor.authorMortensen, Per-Anders
dc.date.accessioned2019-10-24T14:01:54Z
dc.date.available2019-10-24T14:01:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624290
dc.description.abstractDette dokumentet inneholder et litteratursøk inn i noen av de nåværende tilgjengelige metodene for å predikere poreovertrykket som produseres ved peleramming i leire, samt en sammenligning av predikasjonene med måledata. Litteratursøket er supplert med analyser av the Cavitiy Expansion Method sammen med Modified Cam Clay og Tresca som materialmodeller. Empirisk data av poreovertrykket som genereres ved peleveggen er samlet inn i litteratursøket, og har blitt brukt til å sjekke de numeriske modellene og til å gjøre regresjonsanalyser. De radielle og vertikale effektivspenningene som produseres ved peleramming er også diskutert, sammen med effekten av peleramming på skråningsstabilitet, og den kombinerte effekten av å installere en pelegruppe.
dc.description.abstractThis document contains a literature study into some of the currently available methods of predicting the excess pore pressure developed due to pile driving in clay, and correspondence of the predictions to measurements. The literature study is supplemented with analyses using the Cavity Expansion Method coupled with the Modified Cam Clay, and the Tresca material models. Empirical data of the excess pore pressure generated at the pile shaft is gathered in the literature study, and has been used to check the numerical models and to do regression analyses. The radial and vertical effective stresses produced after the pile driving are also discussed briefly, together with the effect of pile driving on slope stability, and the combined effect of installing a pile group.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePore pressure build-up due to pile driving in clay
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel