Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrømme, Alex
dc.contributor.authorLillebakk, Lars Gjendem
dc.date.accessioned2019-10-18T14:10:42Z
dc.date.available2019-10-18T14:10:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623272
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan tre biologi- og tre lektorstudenter endrer kommunikativ tilnærming med hensyn på formål og innhold i Biologiløypa 2018. Bakgrunnen for studien er at lærere legger mye vekt på aktivitetene i klasserommet, mens hvordan man snakker underveis i aktivitetene blir gjerne neglisjert. Dette fører til at spørsmål-svar-evaluering-sekvenser dominerer klasserommene. Forskning viser at lærerstudenter som får undervisning i kommunikasjon vil bli mer bevisst på egen praksis. Formålet med denne studien er derfor å legge til rette for at lærerstudenter og lærere kan gjøre naturalistiske generaliseringer og dermed bli bevisst på egen kommunikativ tilnærming som fører til endringer i klasserommet. Resultatene i denne oppgaven viser at det ikke er tydelig konsensus i hvilke tilnærminger som brukes i ulike deler av en undervisningsøkt. Konsekvensen av dette er at elevene i Biologiløypa kan få vidt så forskjellige erfaringer, selv om de har deltatt på samme aktivitet.
dc.description.abstractIn this master thesis I have researched how three biology students and three student teachers change their communicative approach based on teaching purposes and content in Biologiløypa 2018. The reason for this study is that teachers put a lot of work into the classroom activities, while the activity talk is neglected. This leads to initiation-response-evaluation-sequences dominating classrooms. Research shows student teachers that get educated in communication will be more conscious about own practise. The purpose of this study is to facilitate that student teachers and teachers can make naturalistic generalizations and thus become aware of their own communicative approach which eventually leads to changes in the classrooms. My results show that there is no clear consensus in which approaches that are used in the different parts of a science lesson. The consequence is that the pupils in Biologiløypa can have widely different experiences, although they have participated in the same activity.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKommunikativ tilnærming i Biologiløypa
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel