Show simple item record

dc.contributor.advisorVedvik, Nils Petter
dc.contributor.authorLamvik, Kaja Sofie
dc.date.accessioned2019-10-18T14:01:42Z
dc.date.available2019-10-18T14:01:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623204
dc.description.abstractDenne studien var utført i samarbeid med Kongsberg Ferrotech, som utvikler en autonom robot som skal utføre komposittreparasjoner på offshore stigerør. Ved å utvikle en slik effektiv reparasjonsprosess har komposittreparasjoner potensialet til å bli mer konvensjonelt. Målet med prosjektet var å finne en effektiv metode å overvåke kvaliteten og integriteten til komposittreparasjoner. Fra forstudien [1] var det tydelig at et optical backscatter reflectometer (OBR) var den mest lovende overvåkningsteknikken, og er en overvåkningsteknikk som gir målinger med høy oppløsning over et stort måleområde ved å bruke optiske fibre. Egenskapene til OBRen ble undersøkt i termisk sykling tester i vann. En rørseksjon, innstøpte optiske fibre, en glassfiberreparasjon med innstøpte feil utgjorde testprøven, og ble utsatt for temperaturendringer over en viss tid. De eksperimentelle funnene ga en tydelig indikasjon på debonding hvor de innstøpte feilene var, og elementanalyse (FEA) var utført for å støtte funnene. Resultatene bekreftet at OBR overvåkning er egnet for denne applikasjonen, og viste tegn på skade på et tidlig stadium. Ingen vekst av detekterte feil ble registrert, noe som indikerer at reparasjonen hadde akseptable egenskaper. Både forhåndsdefinerte feil og andre mulige feil ble funnet, men variasjoner i tøyningsrespons kan være forårsaket av faktorer som ikke er forbundet med feil i glassfiberkompositten eller substratet.
dc.description.abstractThe presented study is completed in cooperation with Kongsberg Ferrotech, whom is developing an autonomous robot to perform composite repair on offshore risers. By developing such an effective repair process, composite repairs have the potential of becoming more conventional. The aim of this project was to find an effective method to monitor the quality and integrity of composite repairs. It was clear from the preliminary study [1] that the optical backscatter reflectometer (OBR) was the most promising monitoring technique to utilize in strain monitoring of composite repairs on risers, which gives high resolution measurements and large measurement range using optical fibers. The OBR’s capabilities were investigated through thermal cycling tests in water. Moreover, a test sample consisting of a pipe section, embedded optical fibers, a glass fiber composite repair including predefined failures were subjected to temperature variations over a certain period of time. Finite element analysis (FEA) was performed to support the findings of the experiments. The results confirmed that OBR monitoring is suitable for the given application, and successfully showed signs of damage at an early stage. No growth of detected failures was recorded, which indicates that the repair possessed satisfactory qualities. Both predefined failures and other possible failures were found, however variations in strain response may be caused by factors not associated with failures in the glass fiber composite or the substrate.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMonitoring of Composite Repair on Risers
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record