Show simple item record

dc.contributor.advisorBartnes, Maria
dc.contributor.advisorJaatun,Martin Gilje
dc.contributor.authorNiros, Baanusha
dc.date.accessioned2019-10-18T14:00:53Z
dc.date.available2019-10-18T14:00:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623159
dc.description.abstractDet er et stort behov for ny generasjon av sikkerhetsesksperter i industrien som er i dag, hvor cyberangreper fortsetter å lykkes mens det er mangel på dyktige fagpersoner innen dette følgende fagfeltet. Det er videre underforstått at sikkerhetstrening og bevisstgjøringsprogrammer er et av de primære metodene for å ekspandere anerkjennelsen og bygge opp kompetansen i sikkerhetsfeltet. De nåværende metodene fyller imidlertid ikke det grunnleggende behovet for den nye generasjonen, da det blir betraktet som monotone og gammeldags. Ved å sette et økende arbeidsstyrke i sikkerhetsfeltet som et mål, kan en ny metode for å lykkes være ved bruk av gamification og serious games, designe og utvikle innovative løsninger. Disse metodene utleder til fire hovedpunkter som denne oppgaven fokuserer på: hvordan (1) fange opp oppmerksomheten til et yngre publikum, (2) bygge et solid grunnlag for sikkerhetskunnskap og ferdigheter, (3) informerer spillere om mulige karrierevalg, og (4) etablere en lidenskap som driver dem gjennom høyere utdanning og profesjonell karrierevekst. Som et direkte utfall, to prototyper har blitt designet og utviklet, samt testet på studenter og IT profosjonelle for å svare på utfordringene i sikkerhetsfeltet. Først ble en fysisk spillbasert kosnept utviklet og testet for så å finne forbedringer. Senere, som et resultat av dette ble et spillbasert langtidsrekruteringskonsept utviklet ved bruk av Unity 3D motor. Både kvalitative og kvantitative metoder ble tatt i bruk og analysert gjennom inertvjuer, seminarer, og spørreundersøkelser. Resultatene som er oppnådd gjennom denne oppgaven indikerer at gamification og serious games har en positivt påvirkning til dagens yngre publikum i sikkerhetstrening og bevissthet.
dc.description.abstractThe need for a new generation of cybersecurity experts is imminent, as cyber attacks exploiting the human element of security continue to be successful, while there is a global shortage of skilled cybersecurity professionals. It is further assumed that security awareness and training programs are one of the primary ways of raising consciousness and building competence in the field of cybersecurity. However, current methods do not fill the basic need for this new generation, as they are considered monotonous and obsolete. A novel approach to successfully closing the cybersecurity workforce gap is to design and develop innovative methods with the use of gamification and serious games. By introducing the concept of these methods this thesis focuses on four main notion: how to (1) capture the attention of younger audience, (2) build a solid foundation of cybersecurity knowledge and skills, (3) inform players of potential career paths, and (4) establish a passion that drives them through higher education and professional growth. As an outcome, two main prototypes were designed and developed, tested on students and IT professionals to address the issues in cybersecurity. First, a physically gamified framework was developed and tested for the need for an improved version. Second, as a direct result from the previous work, a game based long-term recruitment framework, for prototype two was established, using unity 3d engine. Both qualitative and quantitative data were acquired and analysed through interviews, workshops and surveys. The results obtained from this study indicate serious game and gamification to have a positive impact on the younger audience in cybersecurity training and awareness.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA Game Based Long-Term Recruitment Framework
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record