Show simple item record

dc.contributor.advisorGjøsteen, Kristian
dc.contributor.authorMestl, Elsie Margrethe Staff
dc.date.accessioned2019-10-17T14:00:22Z
dc.date.available2019-10-17T14:00:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622849
dc.description.abstractOppgaven introduserer et rammeverk som tillater en idealisering av anonymitetesnettverk og netverksimulering. En hovedfordel med dette rammeverket er at anonyitetskarakterestikker kan bli definert for en spesifik model. Anonymitetsmålene og angrepskreftene tilgjenelige i et løk-nettverk har blitt spesifisert, og formelt definer for å passe rammeverket. Angrepenskreftene og anonymitetsmålene har så blitt relatert til hverandre for å danne et hierarki av respektivt anonymitet og krefter. Målene og angrepene er videre kombinert for å danne anonymitetsoppfatninger (anonymity notion) som igjen danner en anonymitetesmodell. Gjennom et eksempel blir det vist hvordan anonymitetsrammeverket kan anvendes på to forskjellige anonymitetsnettverk. Såvidt den undertegnede er bekjent er ingen slik modell tilgjengelig for anonymitet.
dc.description.abstractThis thesis presents a framework allowing for an idealized model description of an anonymity network and network simulation. A main advantage of this framework is that anonymity characteristics can be defined for a specified model. Anonymity goals and attack powers applicable to onion routing networks have been made specified, and formally defined to fit the network framework. These attack powers and anonymity goals have been related to each other in order to create a hierarchy of, respectively, power and anonymity. These anonymity goals and attack powers are then combined into anonymity notions to define an anonymity model. Via an example, it is shown how the anonymity framework is applied to two different anonymity networks. To the authors know such a standardized framework for analyzing anonymity networks is available in the literature.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA Framework for Describing and Analyzing Anonymity Networks
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record