Show simple item record

dc.contributor.advisorAndresen, Steinarnb_NO
dc.contributor.advisorJelle, Thomasnb_NO
dc.contributor.authorVedvik, Runenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:13:17Z
dc.date.available2014-12-19T14:13:17Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier350341nb_NO
dc.identifierntnudaim:1290nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/262098
dc.description.abstractDen økte utbredelsen av trådløse datanettverk har ført til en rekke forskjellig trådløst nettverksutstyr på markedet. Det blir produsert utstyr både til hjemmemarkedet og bedriftsmarkedet, og utstyret er tilpasset og utviklet med forskjellig kompleksitet og til forskjellige nettverksstørrelser. For at brukere skal kunne velge det mest egnede utstyret til sitt nettverk, trengs det en felles test- og målemetode for utstyrsegenskaper. For trådløse nettverk finnes det ingen standard for slik testing. Sammenlignet med trådbundne nettverk er testing av utstyr for trådløse nettverk mer kompleks og involverer flere faktorer som det må tas hensyn til. Fordi signalutvekslingen utføres over luftmediet, kan utenforliggende faktorer og støy forstyrre kommunikasjonen. Derfor trengs det andre evaluerings- og testmetoder for trådløse nettverk enn det gjør for trådbundne nettverk. Utviklingen av trådløse nettverk har gått fra sammenkoblinger av enkeltstående klienter som sendte radiosignaler mellom hverandre, til store city-wide trådløse nettverk med sentrale kontrollere som styrer kommunikasjonen. Kontrollerne innehar mye av den kompleksiteten som autonome aksesspunkt har. Den nye typen nettverk kan betjene større og flere brukergrupper, og har et stort geografisk dekningsområde. De nye funksjonalitetene og skaleringsegenskapene gjør at det stilles andre krav til nettverkene enn det som er tilfelle for tidligere trådløse nettverk. Det trengs derfor nye måleparametre og nye evalueringsmetoder for utstyr som er utviklet for den nye typen nettverk. Gjennom testing av nettverksutstyr i laboratorium og evalueringer i piloten til Trådløse Trondheim på Solsiden i Trondheim, har en kunnet finne ut hva som kreves av nettverksutstyret og hvilke kriterier som må ligge til grunn for et city-wide trådløst nettverk. På grunnlag av slik testing er det mulig å finne generelle parametre som kan brukes for å beskrive utstyr fra forskjellige produsenter. Cisco Systems og Meru Networks leverer nettverksutstyr som egner seg for city-wide trådløse nettverk. I piloten til Trådløse Trondheim er det benyttet utstyrsløsningen Airespace fra Cisco, og i laboratorium har det vært mulig å teste egenskapene til dette nettverksutstyret opp mot nettverksutstyret fra Meru Networks. Sammenligningen mellom utstyret fra de to produsentene har vært utført ved å måle grunnleggende egenskaper og innebygd funksjonalitet. For å kunne utføre slike tester og målinger er det avgjørende å ha gode testverktøyer og gode testplaner. Under laboratorietestene har programvaren IxChariot fra Ixia, som er utviklet for testing av nettverkskomponenter, vært benyttet. Resultatet av testingen viser hvilket av de to aktuelle produktene som best støtter de egenskapene som et city-wide trådløst nettverk krever. For å kunne vite hva som kan forventes av trådløst nettverksutstyr, må en før testingen ha klart hva som teoretisk er mulig for utstyret. De forskjellige standardene for trådløse nettverk støtter ulike overføringshastigheter og har forskjellig maksimal overføringskapasitet. Utregninger viser en teoretisk forskjell på 21,7 Mbit/s for standarden med størst overføringskapasitet av nyttedata i forhold til standarden med minst overføringskapasitet. Testresultater viser derimot at denne forskjellen er noe mindre i praksis. Det er likevel nyttig å vite hva en kan forvente av utstyret tatt i betraktning teoretiske hindringer. For å finne nødvendige kriterier for en bestemt type nettverk, er det også nødvendig å vite hvilken type tjenester som skal tilbys brukerne av nettverket. Kravet til nettverksegenskapene må samsvare med tjenestebehov til for eksempel overføringskapasitet, roaming og posisjonering. I denne oppgaven brukes testresultatet og målingene som er gjort i laboratorium og i piloten til å foreslå generelle parametre som kan brukes for å beskrive nettverksutstyr. Dette kan benyttes til å sammenligne ulike produkter ut i fra hva som kreves i city-wide trådløse nettverk. Målet er at disse parametrene skal kunne brukes under testing for å gi nyttig informasjon om egenskapene til nettverksutstyr fra forskjellige produsent. Teorien bak den trådløse nettverksteknologien er grunnleggende for å konfigurere riktige tester, og er grunnlaget for å kunne bruke testverktøyet. Resultatene av testene benyttes for å finne grunnleggene beskrivelsesparametre og for å finne hvilke krav og funksjonaliteter som er ønskelig i trådløse city-wide datanettverk.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for telematikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE7 kommunikasjonsteknologino_NO
dc.subjectTelematikkno_NO
dc.titleEvaluerings- og testkriterier for trådløse datanettverknb_NO
dc.title.alternativeCriteria for the Testing and Evaluation of Wireless Data Networknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber115nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for telematikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record