Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMork, Ola Jon
dc.contributor.authorLindstad, Lasse Henninen
dc.date.accessioned2019-10-03T14:00:15Z
dc.date.available2019-10-03T14:00:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620142
dc.description.abstractSammendrag Fiskeindustrien har fått strengere krav til vasking opp gjennom årene på grunn av faren for sykdom fra Listeria monocytogenes som kommer med fisken. Denne bakterien forårsaker sykdommen listeriosis som gir symptomer som feber, verk i kroppen, hodepine, tretthet, nevrologiske symptomer og har en dødelighet på 30%. Risiko gruppen for denne bakterien er gravide og pasienter med nedsatt immunforsvar. I fiskefabrikken kommer bakterien sammen med fisken og sprer seg i fiskeprosesserings anlegget når fiskene blir håndtert. Bakterien vil da spre seg til utstyr som håndterer fisk og forurense fiskene som kommer etter. Denne bakterie typen er overlevelsesdyktig og kan overleve under ekstreme forhold som gjør den vanskelig å eliminere. I tillegg kan den danne biofilm aleine eller sammen med andre bakterie arter som Pseudomonas fluorescens og Stafylococcus aureus som gir den ekstra forsvar mot kjemikalier. Til tross for en lav forekomst av listeriosis med 25-30 pr år, forblir det ett stort helseproblem på grunn av dødeligheten av sykdommen som bakterien forårsaker. Dette har fått fiskeindustrien til å se på nye metoder for å forbedre deres vaskemetoder for å øke vaskekvaliteten og dermed senke sjansen for utbrudd av L. monocytogenes. Hovedmålet med denne oppgaven er å utforske to strategier for å bekjempe biofilm som gir bakterien en beskyttende barriere mot kjemikalier. Den første strategien er undersøke hvordan forskjellig material typer påvirker veksten og vasking av biofilm. Eksperimentene ble utført i ett laboratorium hos Institutt for biologiske fag i Ålesund der material av typen rustfritt stål, aluminium og polyetylen gjennomgikk tester som vann kontroll test og vaske test. Vaskeprøvene ble produsert ved å oppbevare test eksemplarene i et vekstbad fylt med bakterier av typen Pseudomonas fluorescens og Stafylococcus aureus og næringsbuljong. Her ble prøvene oppbevart i 2 uker for å la biofilm vokse på overflaten til materialene. Som en del av strategien blir vann kontroll testen brukt til å måle hvor mye material type kan påvirke biofilm. Den andre strategien er å introdusere vaskeredskap i forskjellig design inn i vaskeprosessen for å undersøke hvor effektive disse er mot biofilm. Vaskeredskapene ble kategorisert inn i forskjellig design, material type og vaske metode. Som en del av denne strategien ble det tatt en rekke bakterietester av hvert vaskeredskap etter de ble rengjort. Dette for å undersøke bakterieveksten på vaskeredskap etter de har stått over natten med dårlig vedlikehold. Disse bakterie testene ble oppbevart i 35 ◦C over natten og tatt med til lab for photometric måling av bakterie prøvene for å finne bakterie tettheten. Dette blir gjort siden målet med denne strategien er å undersøke hvor effektive vaskeredskap er mot biofilm og hvis de utgjør en trussel ved å bli en mulig smittekilde for fiskefabrikken.
dc.description.abstractAbstract There is an increased demand of improved cleaning quality in fish factories due to stricter regulations set by the government due to the constant dangers of L. monocytogenes. This bacteria is carried by the fish and causes one of the most severe foodborne diseases listeriosis which has symptoms such as headache, fever, body ache, sleepiness, neuro-logic disease and has a mortality rate of 30%. In the high risk group of getting this disease are pregnant women and patients with reduced immunity system. This bacteria can survive under extreme environmental conditions and their ability to survive in biofilm constitutes a problem in food production environments, making it hard to remove from otherwise sterile surfaces. This thesis explores different strategies to fight biofilm formations in the fish factory which grants L. monocytogenes a protective barrier against cleaning agents. Two strategies are investigated: The first strategy is to evaluate how the material choice of the equipment used in the fish factory impacts the biofilm, where the surface properties on Stainless steel, Aluminium alloy and Polyethylene High Density (PEHD) were put through different tests such as water controlled test and cleaning tool test. The test samples were produced by allowing the bacteria P. fluorescence and S. aureus grow in containers filled with nutrient broth for 2 weeks. As a part of this strategy, a water control test was made to measure how much biofilm is removed without a cleaning tool only rinsed with water, and to observe how biofilm is affected by the material properties. The last strategy was to introduce cleaning brushes of different designs and investigate how these tools performs against biofilm. The tools were categorized into different design, material type and cleaning methods. Several bacterial samples of each cleaning tool were taken after the experiment was over to investigate the density of bacteria that resides inside the brushes overnight after they have been decontaminated. These tests were kept at 35◦C before being analysed at the lab with a photometric machine that measures the absorption level of the samples. The higher absorption, the higher amount of bacteria. The entire objective of introducing tools to fish factories is to measure how effective they are at removing biofilm and if they pose any threat by becoming a highway for the bacteria to spread diseases across the factories.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleValidation of cleaning brushes designs and material properties to improve the biofilm removal for fish industry - Evaluation of cleaning techniques, tools and material properties
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel