Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFikse, Camilla
dc.contributor.authorSørensen, Anne Margrethe
dc.date.accessioned2019-09-23T08:24:40Z
dc.date.available2019-09-23T08:24:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618163
dc.description.abstractMelding til Stortinget 29 sier noe om utfordringene og mulighetene knyttet til morgendagens omsorg og at dette vil kreve økt kompetanse på innovasjon, metodekunnskap og innovasjonsledelse. Enkelte kan hevde at de mest krevende lederstillingene i dag finnes i offentlig sektor. Utgangspunktet for denne studien er temaet medvirkning i endringsprosesser. Medvirkning i endringsprosesser kan være krevende og ledelse av endringsprosesser blir derfor nødvendig. Jeg har i min studie fokusert på hvilken opplevelse mellomledere har av medvirkning i endringsprosesser. Seks mellomledere med variert bakgrunn og erfaring, har blitt intervjuet om sin opplevelse av medvirkning i endringsprosesser i kommunal sektor. Bakgrunnen for endringen var ansatte som signaliserte at det i virksomhetene var et stort lederspenn, ulikhet i ansvar og oppgaver tross lik rolle og lite fleksibilitet i bruk av personalressurser. Det store lederspennet gjorde at oppfølgingen av personalet ble en svært krevende jobb, og mange virksomhetsledere opplevde at de ikke klarte å ha fokus på den enkelte i så stor grad som de selv ønsket. Kvantitative undersøkelser gir ikke innsikt i informantenes dypere meninger. Jeg valgte derfor kvalitativ metode for å få flere dypere svar. I tillegg gjorde jeg også to questback undersøkelser blant 35 ansatte og 59 mellomledere. Jeg har i oppgaven supplert den kvalitative studien med respondentene i den kvantitative undersøkelsen for å se om det var sammenfallende resultater. Flere av informantene, som var mellomledere, oppsummerte med at mye hadde fungert bra i endringsprosessen og samtidig var det flere ting som kunne vært gjort annerledes. Samlet sett opplevde informantene at de i stor grad kom i mål med endringsprosessen, men som jeg kommer tilbake til i oppgaven var imidlertid ikke veien til resultatet helt problemfri. Tematikkene jeg drøfter nærmere i oppgaven vil belyse noen av utfordringene mellomlederne møtte på veien, og viser at de ansatte, mellomlederne og overordna ledelse også kunne ha ulike oppfatning av veien til Rom, og hvorfor de skulle ønske seg dit.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMellom barken og vedennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil ikke bli tilgjengelig på grunn av manglende publiseringsavtale.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel