Show simple item record

dc.contributor.advisorAlmaas, Tor Jørgen
dc.contributor.advisorStensvold, Dorthe
dc.contributor.authorØksendal, Ellen
dc.date.accessioned2019-09-22T14:00:09Z
dc.date.available2019-09-22T14:00:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618093
dc.description.abstractBakgrunn: Med økende alder øker risikoen for kardiovaskulære sykdommer. Unormale lipidkonsentrasjoner i blodet er den største risikofaktoren for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Trening har i tidligere litteratur vist å ha en positiv effekt på ulike markører knyttet til risiko for utvikling av kardiovaskulære sykdommer, men få langvarig studier er gjort på eldre. Mål: Målet med studien er å undersøke om 5 år med høyintensiv trening (HIT) hos eldre kvinner påvirker lipid og lipoprotein profilen bedre, sammenlignet med moderat intensiv trening (MIT) og en kontrollgruppe med eldre kvinner. Metode: Totalt ble 488 kvinner inkludert i denne studien. De ble enten randomisert til to ukentlige treninger med moderat intensiv trening (MIT, 70 % maksimal hjertefrekvens, n=123), eller høyintensiv trening (HIT, 85-90 % maksimal hjertefrekvens, n =109), eller til en kontrollgruppe (n= 256) som ble bedt om å følge helsedirektoratets retningslinjer for fysisk aktivitet. Resultat: Både MIT-, HIT- og kontrollgruppen hadde en signifikant (p<0,05) nedgang i HDL-, LDL-kolesterol og total kolesterol (TK). Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Ingen av gruppene hadde signifikant endring i triglyserider (TG), men det ble funnet en signifikant (p<0,05) forskjell mellom HIT-gruppen og kontroll. Det var signifikant (p<0,05) nedgang i maksimalt oksygenopptak (p<0,05), og en signifikant økning i fettprosent hos MIT-gruppen og kontrollgruppen. Konklusjon: Resultatene viser at det er ingen forskjell mellom MIT-, HIT-, eller kontrollgruppen i endring av LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og TK etter fem år. Derimot fant vi at HIT hadde en signifikant bedre lipidprofil (TG) sammenlignet med kontroll etter fem år. Både MIT- og kontrollgruppen hadde en signifikant nedgang i maksimalt oksygenopptak og økning i fettprosent. Våre data tyder derfor på at fem år med HIT fører til en bedre risikoprofil med tanke på kardiovaskulære sykdommer sammenlignet med MIT og kontrollgruppen hos eldre kvinner.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av langvarig utholdenhetstrening på lipid og lipoprotein profil hos eldre kvinner
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record