Show simple item record

dc.contributor.advisorFrydenberg, Stein
dc.contributor.authorSaue, Erik Liahjell
dc.contributor.authorUlen, Roar
dc.date.accessioned2019-09-19T14:04:56Z
dc.date.available2019-09-19T14:04:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617921
dc.description.abstractHøsten 2018 veddet Einar Aas på at spreaden mellom nordiske og tyske futures på elektrisitetspriser skulle konvergere. Dette gjorde han ved å gå i en long-posisjon i nordiske strømpriser og en short-posisjon i tyske strømpriser. Det eksakt motsatte skjedde og han tapte enorme summer med penger. I denne masteroppgaven vil vi undersøke om det kan påvises kointegrasjon mellom futureskontrakter på nordiske og tyske strømpriser, og om det er mulig å utvikle en tradingstrategi basert på dette. Vi bruker Engle-Granger-metoden og Johansen og Juselius-metoden for å teste for kointegrasjon. Vi finner at det eksisterer kointegrasjon mellom futureskontraktene på nordiske og tyske strømpriser. Vi bruker dette funnet til å utvikle to separate tradingstrategier. Den ene strategien er basert på teori fra Emery and Liu (2002), mens den andre strategien er basert på teori fra Girma and Paulson (1999). Resultatene fra de to tradingstrategiene varierte noe og viser seg å være ustabile. På grunn av få statistisk signifikante profitter kan det virke som at markedet er effisient og det er ikke mulig med statistisk arbitrasje basert på våre strategier.
dc.description.abstractThe fall of 2018 Einar Aas made a bet that the spread between Nordic and German electricity futures prices would converge, by going long in Nordic electricity prices and short in German electricity prices. The exact opposite happened, and he lost a huge amount of money. In this master thesis we investigate whether Nordic electricity futures and German electricity futures are cointegrated, and if it is possible to make a trading strategy based on this. We use The Engle-Granger Method and The Johansen and Juselius Method to test for cointegration. We find that there is cointegration between electricity futures in Nordic and Germany. We use this finding to create two separate trading strategies. One based on theory from Emery and Liu (2002), and one based on theory from Girma and Paulson (1999). The results from the trading strategies varied. Because of few statistically significant profits it seems like the market is efficient and that is not possible to gain any statistical arbitrage based on our strategies.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEr de nordiske og tyske frontkontraktene for elektrisitetsfutures kointegrerte, og, hvis så, er det mulig å utvikle en handlestrategi basert på dette funnet?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record