Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLund Nilsen, Tom Ivar
dc.contributor.authorKjersem, Helene
dc.contributor.authorFinstad, Gunn Mari
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:54Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617830
dc.description.abstractDette litteraturstudiet inkluderte åtte studier og hadde som hensikt å undersøke om trening har epigenetiske effekter. DNA- metylering var den epigenetiske mekanismen som ble undersøkt. For å finne originallitteratur ble Pubmed brukt som søkedatabase. Det ble og hentet ut relevant litteratur fra Voisin, Eynon, Yan & Bishop (2014) sin review om effekten fysisk aktivitet har på DNA- metylering. De inkluderte studiene har sett på DNA- metylering i ulike kroppsvev, og har fokusert på ulike gener. Syv av de inkluderte studiene så på den epigenetiske effekten av aerob trening, hvor ett av disse studiene også undersøkte epigenetisk effekt av opptrening etter ni dager sengeleie. Den siste studien undersøkte effekten styrketrening har på DNA- metylering. Basert på resultatene fra studiene viser disse til at det er forandringer i DNA- metylering etter trening. To studier fant imidlertid ingen signifikante forskjeller etter treningsintervensjonene. Det kan konkluderes med at fysisk aktivitet har epigenetiske effekter, hvis man ser på DNA- metylering som epigenetisk mekanisme.
dc.description.abstractThis literature study consisted of eight studies, which purpose was to examine if physical activity has epigenetic effects. The epigenetic mechanism investigated was DNA- methylation. To find original literature, Pubmed was used as search database. Other relevant literature was found through a review conducted by Voisin, Eynon, Yan & Bishop (2014) concerning the effect physical activity has on DNA- methylation. The included studies has examined DNA from different body- tissues, and in different genes. Seven of the included studies investigated the effect aerobic exercise had on DNA- methylation, of which one of these studies examined the effect of training after nine days of bedrest. The final included study investigated the effect strength training has on DNA- methylation. The results from the studies shows that physical activity alters the levels of DNA- methylation. Two studies did however not find significant changes after the exercise- interventions. Based on the eight included studies, there is reason to conclude that physical activity has epigenetic effects.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEpigenetiske effekter av fysisk aktivitet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel