Show simple item record

dc.contributor.advisorF. Ihlen, Espen Alexander
dc.contributor.authorScheie, Atle Wendel
dc.contributor.authorGran Svenningsen, Alexander Robert
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:53Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617824
dc.description.abstractHensikt Kartlegge akutt blodtrykksrespons (ABTR) og langtids blodtrykkssenkende effekt (LBTE) ved maksimal styrketrening (MST) for overvektige voksne med hypertensjon, og dermed vurdere om denne styrketreningsformen kan anbefales pasientgruppen. Metode Søk i databasene PubMed, Medline og Embase resulterte i syv relevante artikler, vurdert ut i fra følgende kriterier: publisert siste 15 år, voksne subjekter (alder 19-64 år), BMI >25, blodtrykk >130/80mmHg og intensitet >80% 1RM. Resultater MST øker systolisk blodtrykk under eller rett etter et arbeidssett. Total ABTR er større med hypertensjon, samt høyere under lavintensitet styrketrening (LST), sammenlignet med MST (ΔSBP, LST: +86,4±3,7 vs. +63,3±2,7 mmHg og MST: +73,7±4,3 vs. +59,7±2,7 mmHg). MST resulterte i LBTE (6,1% SBP, 7,9% DBP), bedret mikrovaskulær funksjon og økt blodgjennomstrømming, økt fettfri masse og redusert visceralt fett, samt forbedret triglyserid- og kolesterolnivåer blant overvektige voksne med hypertensjon. Konklusjon MST kan sannsynligvis være gjennomførbart under oppsyn, med grundig opplæring av teknikk, unngåelse av koffein-inntak og om mulig med kontinuerlig blodtrykksmåling under styrketreningen. Likevel er det ikke mulig å fastslå om fordelene ved MST utveier risikoene og kan anbefales fremfor LST, som er dagens anbefalinger. Det behøves flere randomiserte kontrollerte studier med intervensjoner der intensiteten er >80% av 1RM. Nøkkelord Blodtrykksrespons, hypertensjon, maksimal styrketrening, overvekt
dc.description.abstractPurpose Determine if maximal resistance training (MST) can be recommended for overweight hypertensive adults, by examining the acute blood pressure response (ABTR) and long-term blood pressure lowering effect (LBTE). Methods A literature search was conducted in Pubmed, Medline and Embase, which resulted in seven relevant articles based on the following criteria: published in the last 15 years, adult subjects (age 19-64), BMI >25, blood pressure >130/80mmHg and intensity >80% of 1RM. Results MST increases systolic blood pressure during or immediately after exercise. The total ABTR is greater among hypertensives and low-intensity resistance training (LST) elicits a higher ABTR than MST (ΔSBP, LST: +86,4±3,7 vs. +63,3±2,7 mmHg og MST: +73,7±4,3 vs. +59,7±2,7 mmHg). MST resulted in a LBTE (6,1% SBP, 7,9% DBP), improved microvascular function and increased blood flow, reduced visceral fat and increased lean body mass, while also improving triglyceride- and cholesterol levels. Conclusion MST is likely appropriate if rigorous instruction regarding technique is accompanied by caffeine avoidance, supervision and continuous blood pressure measurement during exercise. Nevertheless, it is still not possible to determine if the benefits outweigh the potential risks of MST. Additional randomized controlled trials including interventions with intensities >80% of 1RM are needed. Keywords Blood pressure response, hypertension, maximal resistance training, overweight
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekter av maksimal styrketrening og anbefalinger for overvektige voksne med hypertensjon: en litteraturstudie
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record