Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkarpsno, Eivind Schjelderup
dc.contributor.authorBerg, Eirin
dc.contributor.authorDruzkowski, Andreas
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:52Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617819
dc.description.abstractFormålet med denne litteraturstudien er å undersøke hvorvidt redusert søvnvarighet og/eller dårligere søvnkvalitet er assosiert med økt risiko for skade blant idrettsutøvere. Totalt ble 5 ulike originalartikler inkludert, med både retro- og prospektive kohortdesign. Studiene med subjektive målemetoder viser at redusert søvnvarighet er assosiert med økt risiko for skade, samt at funnene også tyder på en svak assosiasjon mellom dårligere søvnkvalitet og økt risiko for skade hos idrettsutøvere. På den andre siden viste studien med objektive målinger ingen assosiasjon mellom søvnvarighet og skaderisiko. Resultatene indikerer at det trengs enda mer forskning på området for å konstatere og få en bedre forståelse for forholdet mellom søvnvarighet, søvnkvalitet og risiko for skade blant idrettsutøvere.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine how reduced sleep duration and/or bad sleep quality are associated with increased injury risk in athletes. A total of 5 studies were included with both retro- and prospective cohort design. The studies who used subjective measurements found that reduced duration of sleep are associated with a higher risk of injury, and the results also indicates a weak association between bad sleep quality and increased risk of injury in athletes. The only study with objective measurement did not find any association between sleep duration and increased injury risk. The results indicates that even more research is needed to better ascertain the relation between duration of sleep, sleep quality and injury risk in athletes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenhengen mellom søvn og risiko for skade blant idrettsutøvere
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel