Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBakken, Torkild
dc.contributor.authorSkahjem, Nathalie
dc.date.accessioned2019-09-16T14:00:42Z
dc.date.available2019-09-16T14:00:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617045
dc.description.abstractArt regnes for å være den grunnleggende enheten innenfor biologi. Dette understreker viktigheten av både avgrensning av arter, å finne antall arter og grensen mellom disse, og taksonomi, å navngi, beskrive og klassifisere arter. I dette studiet ble både morfologisk og molekylær taksonomi benyttet for å tilegne kunnskap om muslinger (Rekke: Mollusca, Klasse: Bivalvia) med fokus på den marine familien kamskjell (Pectinidae, Underklasse: Pteriomorphia). Muslinger er en stor akvatisk dyregruppe bestående av totalt ca. 9100 arter, omtrent 230 av de marine artene finnes i Norge. Kamskjell, totalt 271 arter, er en velkjent familie bl.a. ettersom den utnyttes kommersielt. De er utbredt over hele verden, og lever i alle marine habitat og dybder. DNA strekkoding, en molekylær metode for artsidentifisering, med bruk av coxI ble utført på 190 musling-individer fra Norge, hovedsakelig fra Trøndelag. Blant de 190 vevsprøvene, ble 110 sekvensert med suksess. 14 av disse sekvensene tilhører Pectinidae, og ble sammen med 17 nedlastede sekvenser fra GenBank, brukt i analyser for artsavgrensning. To ulike metoder ble brukt, en basert på genetiske distanser (ABGD) og en basert på fylogenetiske trær (mPTP). Begge metodene, i tillegg til identifisering ved bruk av morfologi, resulterte i en inndeling av ni arter. Dette tilsier at selv enkle metoder for artsavgrensning er tilstrekkelig for å finne grensen mellom arter innen Pectinidae, muligens innenfor Bivalvia generelt. Muslingsamlingen ved NTNU Vitenskapsmuseet ble nøye studert med mål om å være i stand til å identifisere de ulike muslingene som lever i Norge. Det ble laget en oppdatert artsliste over marine arter som er funnet i Norge, i tillegg til noen preliminære identifiseringsnøkler og karaktertabeller til bruk i artsidentifisering av vanskelige grupper. Det ble også laget artsbeskrivelser av alle 12 kamskjell-arter som er registrert funnet i Norske farvann. En identifiseringsnøkkel til Pectinidae funnet i Norske farvann er inkludert.
dc.description.abstractSpecies are considered the basic units within biology. This states the importance of both species delimitation, finding the number of species and the boundaries between them, and taxonomy, naming, describing and classifying species. In this study both morphological and molecular taxonomy are used to attain knowledge about Bivalvia (Phylum: Mollusca) with emphasis on the marine family Pectinidae (Subclass: Pteriomorphia). Bivalvia is a large aquatic group of animals comprising about 9100 species worldwide, around 230 in marine habitats in Norway. Pectinidae, with 271 species worldwide, is a well-known commercially exploited family. They are distributed all over the world, and found in all marine depths and habitats. DNA barcoding, a molecular method for species identification, using coxI was done on 190 bivalve specimens from Norway, mainly Trøndelag. Out of the 190 specimens, 110 were successfully sequenced. 14 of these sequences, belonging to Pectinidae, together with 17 pectinid sequences downloaded from GenBank, were used in species delimitation analyses. Two different methods were used, one distance based (ABGD) and one tree-based (mPTP). Both yielded the same nine species as morphology, suggesting that simple species delimitation methods work very well on Pectinidae, and perhaps Bivalvia in general. The bivalve collection at the NTNU University Museum was thoroughly studied with the aim of learning to identify all bivalves found in Norway. An updated species list over marine species found in Norwegian waters was made, and some difficult taxa are discussed including preliminary identification keys and character tables as identification aid. Species descriptions were made of all 12 species of Pectinidae found in Norwegian waters. An identification key to all pectinid species found in Norwegian waters is provided.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA molecular and morphological study of Bivalvia (Phylum: Mollusca) in Norwegian waters, with emphasis on Pectinidae Rafinesque, 1815
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel