Show simple item record

dc.contributor.advisorEinum, Sigurd
dc.contributor.advisorFinstad, Anders G
dc.contributor.authorEid, Simon Ormestad
dc.date.accessioned2019-09-16T14:00:40Z
dc.date.available2019-09-16T14:00:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617044
dc.description.abstractIntroduserte arter har blitt vist å ha effekter på lokal populasjoner både i eksperimenter og i studier av økosystemer. For å kunne ivareta biodiversitet og økosystemtjenester er økt forståelse av menneskelig påvirkning av ferkvann og de tilhørende økosystemene viktig. Paleolimnologiske metoder har fått økt oppmerksomhet med tanke på å kunne forstå effektene av invasive arter siden det tillater å studere systemene i et øko-evolusjonær tidsperspektiv. Sik er en spesialisert zooplanktivor art som har blitt spredt i Røros kommune etter at bosetninger ble etablert som et resultat av gruveindustrien. Ved å sammeligne Cladocera forekomster i innsjøer med sik fraværende og tilstedværende kan vi økte forståelsen av introduserte arters effekter på byttedyr sammfunn. Denne studien fant ingen effekt i forekomst for 12 av 13 analyserte slekter i ordenen Cladocera. En slekt (Alonella) viste en reduksjon som følge av sik, motsatt av hva størrelse effektivitet hypothesen predikerer. Tidligere studier og eksperimenter har vist at en reduksjon i større Cladocera arter forventes. Funnene presentert her gir grunn til å tro at sik ikke representerer en betraktlig trussel for forekomstene hos Cladocera. Potensielle forklaringer på hvorfor ingen betraktlige forskjeller blir observert til tross for sik tilstedeværesle eller fravær blir diskutert. Videre studier som kan forklare responsene hos Cladocera som følge av utsetting av sik annbefales.
dc.description.abstractIntroduced species is shown to have effects upon the native populations both in experiments and in the study of ecosystems. Effort into understanding how anthropogenic translocations impacts and changes the freshwater communities is of great importance to be able to manage and conserve the ecosystem services and biodiversity. In order to understand the impacts of translocation of predators in freshwater systems, using paleolimnological methods have gained attention in order to study systems in an eco-evolutionary time frame. Whitefish (Coregonus lavaretus) is a specialized zooplanktivorous species which has been spread across Røros municipality during the settlement of the area during the initial mining industry. By comparing Cladocera abundance in lakes with whitefish presence and absence, we can gain understanding about the Cladocera zooplankton communities’ response’s to whitefish presence over a longer time frame. The finding in this study concludes that whitefish presence or absence does not explain the abundance for 12 out of 13 genera in the Cladocera community. For the one genus (Alonella) that experienced reduction in abundance due to whitefish presence, the directional change is contradictory to what the size efficiency hypothesis predicts. Previous short-term studies and experiments have revealed clear negative impacts on larger sized Cladocera. These finding give reason to believe that introduction of certain predators (whitefish) might not pose a direct threat to the prey communities abundance for the different genera found in Røros. Potential reasons to why this was the result is discussed. Further investigation into what affects the abundances of Cladocera’s presence in invaded waters might reveal what constitutes successful responses to invasive effective zooplanktivorous species.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleImpact of whitefish on Cladocera communities
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record