Show simple item record

dc.contributor.advisorHermansen, John E.
dc.contributor.authorSørumsbrenden, Johanne
dc.date.accessioned2019-09-14T14:00:18Z
dc.date.available2019-09-14T14:00:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616819
dc.description.abstractHensikten og formålet med denne studien har vært å utvikle og foreslå et sett indikatorer som kan muliggjøre en faktisk overgang til en sirkulær plastøkonomi i norsk næringsliv. Hovedinnhold: • Introduksjon til tema og forskningsspørsmål • Oversikt over relevante konsepter for studien, presentasjon av relevante bærekraftsmål, status og trender for sirkulærøkonomi i EU og i Norge, nasjonalt og lokalt. • Presentasjon av empiriske data, begrunnelse for bærekraftsmålenes relevans for en sirkulær økonomi innen plast, og en SWOT- analyse for overgang til en sirkulær plastøkonomi i norsk næringsliv • Presentasjon av de foreslåtte indikatorene som et resultat av funnene fra de ovennevnte punktene • Diskusjon av pålitelighet og gyldighet av studien, konklusjon og anbefalinger for videre forskning
dc.description.abstractThe purpose and objective of this study is to establish and propose a set of indicators that will enable an actual transition to a circular plastics economy in Norwegian enterprise. Main content: • Introduction to the topic and research questions • Overview of relevant concepts to the study, and a presentation of relevant sustainable development goals (SDGs), status and trends for circular economy in the EU and Norway, nationally and locally • Presentation of empirical data, reasoning for the linkage between the selected SDGs and a circular plastics economy, and a SWOT analysis for transitioning circular plastics economy in Norwegian enterprise • Presentation of the proposed indicators elaborated from the abovementioned points • Discussion of the reliability and validity of the study, conclusion and recommendation for further study
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTransitioning to a Circular Plastics Economy. A suggestion of indicators for a circular plastics economy in Norwegian enterprise
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record